8 Mehefin 2022

 

Bydd arloesiadau sy’n helpu busnesau fferm i gynyddu cynhyrchiant tra’n lleihau effaith negyddol amaethyddiaeth ar yr amgylchedd yn cael eu harddangos mewn digwyddiad Cyswllt Ffermio ar Faes Sioe Frenhinol Cymru ym mis Mehefin.  

Bydd datblygiadau newydd a ffyrdd ffres o weithio yn ymddangos yn Arloesedd ac Arallgyfeirio 2022, digwyddiad a fydd yn dwyn ynghyd nwyddau a gwasanaethau sy’n helpu busnesau fferm i ddarparu systemau proffidiol a chynaliadwy sy’n cael eu rhedeg yn broffesiynol. 

Dywed Eirwen Williams, o gwmni Menter a Busnes, sy’n darparu rhaglen Cyswllt Ffermio ar ran Llywodraeth Cymru, na all ffermio, fel unrhyw fusnesau eraill, aros yn ei unfan. 

“Rhaid i ffermwyr fod yn agored i syniadau newydd, datblygiadau newydd a ffyrdd newydd o weithio,” meddai. 

Bydd llawer o’r datblygiadau hynny’n cael eu harddangos yn y digwyddiad ar 15 Mehefin. 

Bydd ymwelwyr yn gweld arloesiadau sy’n galluogi’r sector da byw i gryfhau perfformiad, gwella cynhyrchiant a thechnolegau sy’n cynyddu cynaliadwyedd drwy ganiatáu i ffermwyr arbed amser ac arian, cynyddu allbynnau a lleihau eu hôl troed carbon. 

Bydd cymorth, arweiniad, hyfforddiant ac arddangosiadau ymarferol i helpu ffermwyr i baratoi eu busnes ar gyfer y dyfodol. 

Bydd yr arddangoswyr yn cynnwys Blade Farming, Lely a Farmplan. 

Bydd y digwyddiad hefyd yn cynnwys seminarau gyda siaradwyr, gan gynnwys y ffermwr a’r seren YouTube, Tom Pemberton, Ben Taylor-Davies, y ffermwr a’r ymgynghorydd amaethyddiaeth adfywiol o’r enw ‘RegenBen’, Sam Carey, a gyrhaeddodd rownd derfynol Gwobr Rheolwr Glaswelltir 2020 Farmers Weekly, a Christian Nightingale o gwmni Lely.

Bydd Arloesi ac Arallgyfeirio 2022 yn rhedeg rhwng 10yb a 5yp, ac mae mynediad am ddim.

Mae Cyswllt Ffermio, a ddarperir gan Menter a Busnes a Lantra, wedi derbyn cyllid drwy 
Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Fferm da byw Gymreig yn cynllunio cyllideb bwyd anifeiliaid nawr er mwyn osgoi diffyg porthiant gaeaf
11 Awst 2022 Mae creu cyllideb bwyd anifeiliaid wedi caniatáu i
Dangoswyd bod techneg o drin y tir cyn lleied â phosib yn cyfnerthu’r cynnwys rhygwellt mewn porfa barhaol
10 Awst 2022 Mae defnyddio dull o drin y tir cyn lleied â phosib
Bydd gweithdy newydd Cyswllt Ffermio yn helpu ffermwyr i reoli ffrwythlondeb mewn diadelloedd defaid
1 Awst 2022 Mae Cyswllt Ffermio wedi ychwanegu modiwl ychwanegol