23 Chwefror 2023

 

Bydd digwyddiadau’n cael eu cynnal ledled Cymru i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i ffermwyr am iechyd coed a’r goblygiadau ymarferol ac iechyd a diogelwch wrth fynd i’r afael â choed sydd wedi’u heintio neu wedi’u difrodi ar ffermydd.

Bydd Gethin Hughes o MWMAC yn trafod pa hyfforddiant ac offer sydd eu hangen, canllawiau gweithio ar eich pen eich hun ac agweddau i’w hystyried wrth weithio gydag offer fel torwyr coed a winshis i ddelio â choed sydd wedi’u heintio neu wedi’i difrodi.

Bydd yr arbenigwr diogelwch fferm adnabyddus, Brian Rees, hefyd yn trafod ystyriaethau iechyd a diogelwch ar y fferm, gan gynnwys gweithio gyda llwyfannau gwaith anintegredig a thelehanders ar gyfer gwaith coed. 

Dywedodd Dafydd Owen, Swyddog Technegol Coedwigaeth Cyswllt Ffermio:

“Mae’n bwysig cyflawni’r dasg o dynnu coed sydd wedi’u chwythu gan y gwynt, coed marw neu rai wedi’i heintio mor ddiogel â phosibl. Bydd ffermwyr yn aml yn cyflawni’r tasgau hyn ar eu pen eu hunain heb ystyried y goblygiadau posibl.”

“Bydd digwyddiadau’n cael eu cynnal ledled Cymru, ac mae lluniaeth ar gael, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn archebu lle!”

Cynhelir digwyddiadau drwy gydol mis Mawrth yn Llanrwst, Llandeilo a Chaersws. I archebu eich lle, cysylltwch â Dafydd Owen ar dafydd.owen@menterabusnes.co.uk neu cliciwch yma.

 

01/03/23 19:00 – 21:00. Gwesty’r Eagles Hotel, Llanrwst, Conwy, LL26 0LG 

07/03/2023, 19:00 – 21:00. The Plough Rhosmaen, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin, SA19 6NP 

08/03/2023, 19:00 – 21:00. Maesmawr Hall Hotel, Caersws, Powys, SY17 5SF

 

Mae Cyswllt Ffermio, sy’n cael ei ddarparu gan Menter a Busnes a Lantra, yn cael ei gyllido drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.


Related Newyddion a Digwyddiadau

A ydych yn barod i ymuno â grŵp trafod deinamig a blaengar Cyswllt Ffermio i yrru eich busnes yn ei flaen?
1 Mehefin 2023 Mae dros 1500 o fusnesau ffermio o bob rhan o
EIP yng Nghymru yn dathlu llwyddiant ymchwil wedi’i arwain gan ffermwyr
26 Mai 2023 Mae Partneriaeth Arloesi Ewrop (EIP) yng Nghymru wedi
Oes gennych chi syniad da a allai helpu eich busnes ac Amaethyddiaeth Cymru yn ehangach i ddod yn fwy cynaliadwy?
22 Mai 2023 Mae ceisiadau nawr ar agor ar gyfer cyllid newydd lle