Rydym wedi cael gwybod am Rybudd Pla: Chwilen Datws Colorado yr ydym am eich gwneud chi i gyd yn ymwybodol ohono.

Mae achos o Chwilen Colorado wedi'i gadarnhau yng Nghaint. Nid yw chwilen Colorado yn endemig i'r DU ac mae'n bla cwarantîn ym Mhrydain Fawr. Mae'r achosion yng Nghaint mewn cnwd o datws ac mae larfâu byw wedi’u darganfod, gyda'r cnwd yn dangos arwyddion o ddifrod.

Sylwer: Y rhywogaethau ar gyfer Chwilen Colorado yw'r teulu codwarth sy'n cynnwys y teulu Solanaceae (gan gynnwys planhigion tomato, planhigion wy, pupur, bresych, dail salad, moron y maes, letys, persli, tybaco a thatws).

Mae'r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion yn cynnal gwyliadwriaeth o’r tir ac mae rhaglen ddileu ar y gweill i leihau'r risg o ledaenu’r pla. Mae'r chwilen yn achosi gostyngiad o 20-100% yng nghynnyrch tatws trwy fwydo ar ddail.

Dylai pob tyfwr, ffermwr, proseswyr ac aelodau’r cyhoedd fod yn wyliadwrus am y pla hwn.

Bydd monitro gweithredol trwy gerdded drwy’r cnwd yn helpu i’w ganfod yn gynnar – cadwch lygad am y chwilod lliw melyn/oren llachar gyda deg streipen ddu ar ei chorff (pump ar bob adain), mae fel arfer yr un maint ag ewin bach. Mae'r larfâu yn frown goch ac yn amgrwn.

Rhaid rhoi gwybod i’r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion am bob canfyddiad o dan Reoliad Iechyd Planhigion - Ffôn: 0300 1000 313 neu
E-bost:
planthealth.info@apha.gov.uk .

Gweler isod ddogfen ategol gan DEFRA sy'n dangos enghraifft o'r cyfnod oedolion a larfa i helpu i'w hadnabod.

 


Related Newyddion a Digwyddiadau

Cynnig busnes trawiadol ac arloesol yn sicrhau Gwobr Her Fferm yr Academi Amaeth i Erin
27 Tachwedd 2023 Mae gweledigaeth ffermwr defaid ifanc ar gyfer
Cyswllt Ffermio yn lansio cyfres o 'ddosbarthiadau meistr' i ffermwyr ledled Cymru
22 Tachwedd 2023 Gall ffermwyr yng Nghymru sydd am wella eu
Bragwr yn tyfu cyflasynnau ffrwythau meddal ei hun ar fenter tir a hwylusir gan Cyswllt Ffermio
21 Tachwedd 2023 Efallai mai ond un erw o dir ydyw ond i’r bragwr