Yr wythnos hon mae Aled yn cyfweld Iwan Davies, Hafod y Maidd, Corwen sydd yn aelod o Grŵp Bîff Hiraethog. Yn ôl Iwan mae bod yn rhan o'r grŵp yn hanfodol i wella perfformiad ei fusnes. Ymgynghorydd busnes gyda cwmni Kite Consulting yw Geraint Jones sydd wedi bod yn dadansoddi perfformiad busnes y grŵp ac wedi ymdrechu i gynyddu maint yr elw dros y blynyddoedd diwethaf.

 


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 103 - Cloffni mewn gwartheg llaeth
Sut mae gwahanol ddulliau o drosglwyddo gwybodaeth yn dylanwadu
Rhifyn 102 - Cael y gorau o silwair adeg wyna - mae'r cynllunio ar arolygu yn dechrau nawr - Rhan 2
Croeso i Glust i'r Ddaear. Mae hon yn bennod dwy ran sy’n
Rhifyn 101 - Cael y gorau o silwair adeg wyna - mae'r cynllunio ar arolygu yn dechrau nawr - Rhan 1
Yn y bennod dwy ran hon rydym yn ymweld ag un o'n ffermydd ffocws