Welsh Government

Yr wythnos hon mae Aled yn cyfweld Iwan Davies, Hafod y Maidd, Corwen sydd yn aelod o Grŵp Bîff Hiraethog. Yn ôl Iwan mae bod yn rhan o'r grŵp yn hanfodol i wella perfformiad ei fusnes. Ymgynghorydd busnes gyda cwmni Kite Consulting yw Geraint Jones sydd wedi bod yn dadansoddi perfformiad busnes y grŵp ac wedi ymdrechu i gynyddu maint yr elw dros y blynyddoedd diwethaf.

 


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 55 – 'Amrywiaeth sydd yn ysgogi canlyniadau busnes gwell' gyda Dr Delana Davies
Yn ein pennod gyntaf yn 2022, cawn gwrdd â Dr Delana Davies sy’n
Rhifyn 54 - “Rhaid trin y ffarm fel busnes er mwyn cadw’r ffordd o fyw” yn ôl Iorwerth Williams
Mae Iorwerth Williams yn gyfrifydd siartredig o Borthmadog. Mae'n
Rhifyn 53 - Tyfu pobl a busnes llwyddiannus gyda Rhys Williams Trygarn
Mae’r ffarmwr llaeth, Rhys Williams, yn credu’n gryf mewn