Yr wythnos hon mae Aled yn cyfweld Iwan Davies, Hafod y Maidd, Corwen sydd yn aelod o Grŵp Bîff Hiraethog. Yn ôl Iwan mae bod yn rhan o'r grŵp yn hanfodol i wella perfformiad ei fusnes. Ymgynghorydd busnes gyda cwmni Kite Consulting yw Geraint Jones sydd wedi bod yn dadansoddi perfformiad busnes y grŵp ac wedi ymdrechu i gynyddu maint yr elw dros y blynyddoedd diwethaf.

 


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 77 - Dringo'r ysgol Amaeth
Mae ail bennod yn ein cyfres newydd-ddyfodiaid i amaethyddiaeth
Rhifyn 76 - Pam dewis gyrfa ym myd amaeth- trafodaeth ymysg panel o newydd-ddyfodiaid
60 mlwydd oed ar gyfartaledd yw oedran ffermwr yng Nghymru, a dim
Rhifyn 75 - Bridio porfeydd: Plannu hadau’r dyfodol
Porfa bydd ffocws y podlediad yma yng nghwmi Cennydd Jones