Yr wythnos hon fyddwn ni'n edrych nôl ar wythnos Merched Mewn Amaeth Cyswllt Ffermio, ac yn pasio'r awenau i gyflwynwraig gwadd sydd yn holi tair a ymunodd ar wythnos yn ddigidol i glywed eu hargraffiadau nhw.

 


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 67 - Ffermio adfywiol ar sail porthiant gyda Marc Jones, Trefnant Hall, Y Trallwng
Yn y bennod hon mae ein Swyddog Technegol Cig Coch Lisa Roberts
Rhifyn 66 - Busnes ac Arloesedd yn Rhanbarth y Basg o Sbaen
Rhywbeth ychydig yn wahanol yn y bennod hon wrth i ni gael ein
Rhifyn 65 - Gwella perfformiad amgylcheddol ac economaidd y fferm
Mae Geraint Davies o Fferm Fedw Arian Uchaf ger Y Bala yn rhannu