Ydych chi wedi ystyried plannu coed ar eich fferm? Ydych chi'n ymwybodol o'r holl fuddion a'r potensial incwm? Yn y bennod hon, mae Geraint Jones, Swyddog Technegol Coedwigaeth Cyswllt Ffermio, yn egluro'r opsiynau ac yn trafod am yr egwyddor holl bwysig o gael y goeden iawn yn y lleoliad iawn am y rheswm iawn.

 


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 26 - Yn gryfach gyda'n gilydd - Cymdogion yn symud o'r confensiynol i sefydlu menter laeth ar y cyd - 18/09/2020
Yn y bennod hon rydym yn cyfarfod â dau ffermwr blaengar, Emyr
Rhifyn 24 - Marchanta cig cymru yng nghwmni Mark Mc C, arbennigwr yn y farchnad bwyd a diod. - 25/08/2020
Dyma gyfweliad gyda'r arbennigwr marchnata bwyd a diod Mark McC
Rhifyn 22 - Arallgyfeirio i fythynnod gwyliau – hanes Ffermdy Plas Gwyn - 09/07/2020
Er gwaethaf yr heriau y mae'r diwydiant twristiaeth wedi'u