Yn y bennod hon mae ein Swyddog Technegol Cig Coch Lisa Roberts yn ailymweld â Marc Jones a'i deulu yn Trefnant, Y Trallwng. Cafodd Marc ei wobrwyo’n haeddiannol y llynedd gyda gwobr ffermwr tir glas y flwyddyn Cymdeithas Glaswelltir Prydain. Mae Lisa a Marc yn ymweld ag ardaloedd o’r fferm i brofi’r gwyndonnydd amlrhywogaeth newydd a’u manteision a’u heriau, gan gynnwys lliniaru’r her yn erbyn cost gwrtaith uchel a phatrymau tywydd eithafol. Mae'r bennod hon yn un na ddylid ei cholli.

 


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 77 - Dringo'r ysgol Amaeth
Mae ail bennod yn ein cyfres newydd-ddyfodiaid i amaethyddiaeth
Rhifyn 76 - Pam dewis gyrfa ym myd amaeth- trafodaeth ymysg panel o newydd-ddyfodiaid
60 mlwydd oed ar gyfartaledd yw oedran ffermwr yng Nghymru, a dim
Rhifyn 75 - Bridio porfeydd: Plannu hadau’r dyfodol
Porfa bydd ffocws y podlediad yma yng nghwmi Cennydd Jones