Yn y bennod hon mae ein Swyddog Technegol Cig Coch Lisa Roberts yn ailymweld â Marc Jones a'i deulu yn Trefnant, Y Trallwng. Cafodd Marc ei wobrwyo’n haeddiannol y llynedd gyda gwobr ffermwr tir glas y flwyddyn Cymdeithas Glaswelltir Prydain. Mae Lisa a Marc yn ymweld ag ardaloedd o’r fferm i brofi’r gwyndonnydd amlrhywogaeth newydd a’u manteision a’u heriau, gan gynnwys lliniaru’r her yn erbyn cost gwrtaith uchel a phatrymau tywydd eithafol. Mae'r bennod hon yn un na ddylid ei cholli.

 


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifin 94 - Cyfres Rheoli Staff - Pennod 3: Pa ddeddfwriaeth sy'n effeithio arnoch chi fel cyflogwr, cyflogai neu weithiwr fferm?
Mae gan bob gweithiwr amaethyddol, garddwriaethol a choedwigaeth
Rhifin 93 - Cyfres Rheoli Staff - Pennod 2: Cytundebau gweithwyr
Yn ymuno â Rhian Price mae Rhodri Jones, un o gyfarwyddwyr cwmni
Rhifin 92 - Mewnwelediad i'r sefyllfa bresennol o ran ôl-troed carbon ffermydd bîff a defaid yng Nghymru
Mae Cennydd Jones yn cael cwmni Non Williams, Swyddog Arbenigol