Yn y bennod hon mae ein Swyddog Technegol Cig Coch Lisa Roberts yn ailymweld â Marc Jones a'i deulu yn Trefnant, Y Trallwng. Cafodd Marc ei wobrwyo’n haeddiannol y llynedd gyda gwobr ffermwr tir glas y flwyddyn Cymdeithas Glaswelltir Prydain. Mae Lisa a Marc yn ymweld ag ardaloedd o’r fferm i brofi’r gwyndonnydd amlrhywogaeth newydd a’u manteision a’u heriau, gan gynnwys lliniaru’r her yn erbyn cost gwrtaith uchel a phatrymau tywydd eithafol. Mae'r bennod hon yn un na ddylid ei cholli.

 


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 100- Rheoli staff, Pennod 4: Mae pobl, pwrpas, prosesau a photensial’ yn gynhwysion allweddol i redeg tîm llwyddiannus
Yn y bennod olaf hon o’n cyfres rheoli staff, mae Hannah Batty o
Episode 99- Establishing and managing herbal leys
Another opportunity to listen back to a recent webinar at your
Episode 98- Ammonia- the issue and how to limit emissions from farming practices
This podcast takes advantage of a recently recorded Farming