Cath Price yw Swyddog Technegol Llaeth a Dofednod Cyswllt Ffermio. Mae hi hefyd yn ffermio adre gyda’i gŵr Dan, 20 munud i’r de o’r Drenewydd ac yn ddiweddar wedi buddsoddi mewn uned ieir dodwy. Gosodwyd eu sied newydd, a’r ddiadell gyntaf ym mis Rhagfyr 2020 a’r ail ddiadell fis Awst eleni. Fel y rhan fwyaf o gynhyrchwyr wyau eraill, maent wedi teimlo pwysau costau chwyddiant a welwyd yn gynharach eleni. Yn ymuno gyda Cath mae'r milfeddyg Ian Jones, cyfarwyddwr ym Milfeddygon Hafren i edrych ar y sefyllfa bresennol o ran Ffliw Adar ym Mhrydain ac yn fwy penodol i ni yma yng Nghymru.

Sylwch fod y bennod hon wedi'i recordio ar 21ain o Hydref 2022.

 


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 89- Ai menter ar y cyd yw’r ateb i ddiwydiant sy’n heneiddio?
Alison Harvey sy’n cyflwyno trafodaeth banel rhwng aelod o'r
Rhifyn 88 - Rheoli coetir ac ychwanegu gwerth at goed yn Fron Haul, Abergele
Bydd David Brown a Ruth Pybus yn ymuno â'n harbenigwr Coedwigaeth
Rhifyn 87 - Sgwrs gyda Dilwyn y milfeddyg
Yn y bennod hon bydd Dilwyn Evans, milfeddyg fferm a seren