Cath Price yw Swyddog Technegol Llaeth a Dofednod Cyswllt Ffermio. Mae hi hefyd yn ffermio adre gyda’i gŵr Dan, 20 munud i’r de o’r Drenewydd ac yn ddiweddar wedi buddsoddi mewn uned ieir dodwy. Gosodwyd eu sied newydd, a’r ddiadell gyntaf ym mis Rhagfyr 2020 a’r ail ddiadell fis Awst eleni. Fel y rhan fwyaf o gynhyrchwyr wyau eraill, maent wedi teimlo pwysau costau chwyddiant a welwyd yn gynharach eleni. Yn ymuno gyda Cath mae'r milfeddyg Ian Jones, cyfarwyddwr ym Milfeddygon Hafren i edrych ar y sefyllfa bresennol o ran Ffliw Adar ym Mhrydain ac yn fwy penodol i ni yma yng Nghymru.

Sylwch fod y bennod hon wedi'i recordio ar 21ain o Hydref 2022.

 


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 100- Rheoli staff, Pennod 4: Mae pobl, pwrpas, prosesau a photensial’ yn gynhwysion allweddol i redeg tîm llwyddiannus
Yn y bennod olaf hon o’n cyfres rheoli staff, mae Hannah Batty o
Episode 99- Establishing and managing herbal leys
Another opportunity to listen back to a recent webinar at your
Episode 98- Ammonia- the issue and how to limit emissions from farming practices
This podcast takes advantage of a recently recorded Farming