Yn y bennod hon mae Alison Harvey, Cynghorydd Cadwyn Gyflenwi Amaeth gyda cwmni Rural Advisor yn siarad â Nerys Llewelyn Jones, Sylfeunydd a Chyfarwyddwr Agri Advisor. Mae gan y rhan fwyaf o ffermwyr yn isymwybodol gynllun asesu risg gweithredol, ond a ddylai fod gan bob busnes gynllun cadarn ar waith i ymdrin â'r digwyddiadau annisgwyl? Mae Nerys ac Alison yn trîn a thrafod yr holl elfennau y dylid eu hystyried.

 


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 85 - Croesawu newid: Claire Jones yn trafod Arallgyfeirio i laeth ar Fferm Pant, Llanddewi Brefi
Mae’n bleser croesawu Claire Jones i’r podlediad, mae’r bennod
Rhifyn 84 - Rheoli Staff - Pennod 1: Sut i recriwtio a chadw staff
Yn y gyntaf mewn cyfres o benodau sy'n canolbwyntio ar reoli
Rhifyn 83 - Sgwrs gyda Dr Iwan Owen- Deugain mlynedd o ddarlithio rheolaeth glaswelltir ym Mhrifysgol Aberystwyth
Bydd Cennydd Jones, darlithydd ym Mhrifysgol Aberystwyth a