Yn y bennod hon mae Alison Harvey, Cynghorydd Cadwyn Gyflenwi Amaeth gyda cwmni Rural Advisor yn siarad â Nerys Llewelyn Jones, Sylfeunydd a Chyfarwyddwr Agri Advisor. Mae gan y rhan fwyaf o ffermwyr yn isymwybodol gynllun asesu risg gweithredol, ond a ddylai fod gan bob busnes gynllun cadarn ar waith i ymdrin â'r digwyddiadau annisgwyl? Mae Nerys ac Alison yn trîn a thrafod yr holl elfennau y dylid eu hystyried.

 


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 100- Rheoli staff, Pennod 4: Mae pobl, pwrpas, prosesau a photensial’ yn gynhwysion allweddol i redeg tîm llwyddiannus
Yn y bennod olaf hon o’n cyfres rheoli staff, mae Hannah Batty o
Episode 99- Establishing and managing herbal leys
Another opportunity to listen back to a recent webinar at your
Episode 98- Ammonia- the issue and how to limit emissions from farming practices
This podcast takes advantage of a recently recorded Farming