Mae’r bennod hon yn canolbwyntio ar y rhagolygon calonogol i ffermwyr defaid yng Nghymru sy’n chwilio am atebion i fynd i’r afael â’r prîs siomedig am wlan yn ddiweddar. Er bod y sefyllfa eto'r tymor hwn yn edrych fel un heriol, mae yna ddigonedd o weithgarwch y tu ôl i'r llenni i wireddu potensial gwlân fel deunydd naturiol, cynaliadwy ac amlbwrpas. Mae Alison Harvey yn cwrdd â thri gwestai a all roi mwy o sylwedd i'r agwedd bwysig hon. Gareth Jones, Rheolwr marchnata cynhyrchwyr yn British Wool, Sara Jenkins, gwraig fferm a  arweinydd Agisgôp Cyswllt Ffermio ac Elen Parry o'r prosiect 'Gwnaed â Gwlân' sy'n ceisio gwella dealltwriaeth pobl o'r ffibr gwych hwn.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 85 - Croesawu newid: Claire Jones yn trafod Arallgyfeirio i laeth ar Fferm Pant, Llanddewi Brefi
Mae’n bleser croesawu Claire Jones i’r podlediad, mae’r bennod
Rhifyn 84 - Rheoli Staff - Pennod 1: Sut i recriwtio a chadw staff
Yn y gyntaf mewn cyfres o benodau sy'n canolbwyntio ar reoli
Rhifyn 83 - Sgwrs gyda Dr Iwan Owen- Deugain mlynedd o ddarlithio rheolaeth glaswelltir ym Mhrifysgol Aberystwyth
Bydd Cennydd Jones, darlithydd ym Mhrifysgol Aberystwyth a