Yn y bennod hon bydd Dilwyn Evans, milfeddyg fferm a seren Clarkson’s Farm yn ymuno â Rhian Price. Cafodd Dilwyn ei fagu ar fferm laeth ger Tregaron ac mae wedi bod yn filfeddyg fferm ers dros 30 mlynedd ar ôl graddio o Ysgol Filfeddygaeth Caeredin yn 1986 . Mae wedi treulio’r rhan fwyaf o’i yrfa yn gweithio fel milfeddyg cymysg yn Bridge Vets yn Swydd Gaerloyw ar ôl cyfnod byr yng Ngogledd Cymru. Gwnaeth Dilwyn ei ymddangosiad cyntaf ym mis Chwefror ar y gyfres deledu boblogaidd Clarkson’s Farm.

 


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifin 94 - Cyfres Rheoli Staff - Pennod 3: Pa ddeddfwriaeth sy'n effeithio arnoch chi fel cyflogwr, cyflogai neu weithiwr fferm?
Mae gan bob gweithiwr amaethyddol, garddwriaethol a choedwigaeth
Rhifin 93 - Cyfres Rheoli Staff - Pennod 2: Cytundebau gweithwyr
Yn ymuno â Rhian Price mae Rhodri Jones, un o gyfarwyddwyr cwmni
Rhifin 92 - Mewnwelediad i'r sefyllfa bresennol o ran ôl-troed carbon ffermydd bîff a defaid yng Nghymru
Mae Cennydd Jones yn cael cwmni Non Williams, Swyddog Arbenigol