Ydych chi’n hyderus yn eich sgiliau cyfrifiadurol?

Peidiwch â cholli’r cyfle i fanteisio ar yr ystod eang o gymorth sydd ar gael trwy raglen TGCh Cyswllt Ffermio.

 

Hyfforddiant cyfrifiaduron

Related Newyddion a Digwyddiadau

Rheoliadau Rheoli Llygredd Amaethyddol - Mapiau Risg - 28/07/2021
Rheoliadau Rheoli Llygredd Amaethyddol - Cynlluniau Rheoli Maetholion - 28/07/2021
Rheoliadau Rheoli Llygredd Amaethyddol - Gofod Storio Slyri - 28/07/2021