Ydych chi’n hyderus yn eich sgiliau cyfrifiadurol?

Peidiwch â cholli’r cyfle i fanteisio ar yr ystod eang o gymorth sydd ar gael trwy raglen TGCh Cyswllt Ffermio.

 

Hyfforddiant cyfrifiaduron

Related Newyddion a Digwyddiadau

Perfformiad… tyfiant… cynhyrchiant… a yw eich da byw yn sicrhau’r canlyniadau gorau posibl? - 20/05/2022
Mae problemau iechyd anifeiliaid yn effeithio nid yn unig ar eich
Cymorthfeydd - Deall eich Cyfrif Taliad Gwledig Cymru Ar-lein (RPW) - 19/05/2022
Sesiynau un-i-un gyda un o swyddogion y Gwasanaeth Cysylltwyr
Gwasanaeth Cynghori - 03/12/2021
Ydych chi’n edrych am ffyrdd o wella perfformiad eich defaid? Mae