Yr Ochor, Tregaron, Ceredigion

Prosiect Safle Ffocws: Pori Cylchdro 

Nod y prosiect:

  • Dechreuodd y prosiect ar 23/5/16 ac mae’n dal i redeg.
  • Bydd y prosiect yn ceisio gwerthuso manteision ac anfanteision pori cylchdro. Trwy fesur a chymharu amrywiaeth o ffactorau byddwn yn gallu gwerthuso’r strategaethau pori gorau i besgi ŵyn. Mae’r fferm mewn ardal lle mae rheoli pori gosodedig yn draddodiadol.
  • Bydd Rhun Williams, y ffermwr ar Fferm Ochor yn cael cefnogaeth barhaus a fydd yn cynnwys ymweliadau misol gan arbenigwr.
  • Bydd Rhun yn mesur y glaswellt bob wythnos ac yn uwch lwytho’r canlyniadau i Agrinet.
  • Rydym yn anelu i’r pori cylchdro ddechrau pan fydd yr ŵyn yn dal gyda’u mamau, a bydd hyn yn fwy o bori o badog i badog na defnyddio ffensys trydan. Ar ôl i’r ŵyn gael eu diddyfnu byddant yn dechrau ar y Pori Cylchdro.

 

                              

 

                              


Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Market Hall
Prosiect Safle Ffocws: Brechiad Hunangenedledig - Mycoplasma
Penrallt
Llantwyd, Aberteifi, Sir Benfro Prosiect Safle Ffocws: Diogelu
Rhiwlas
Bala, Gwynedd Prosiect(au) Safle Ffocws: Rheoli Darbodus yn y