Dyma gwrs undydd gyda thystysgrif am gwblhau.

Drwy ganolbwyntio ar drin gwartheg, byddwch chi’n dysgu i ddatblygu systemau mwy diogel, mwy effeithlon a mwy proffidiol wrth weithio gyda’ch da byw. Byddwch chi'n treulio peth amser dan do yn trafod materion a ffactorau sy'n gysylltiedig â thrin da byw yn well, gydag amser ar y fferm yn edrych ar symud gwartheg a systemau trin. Bydd y cwrs yn edrych ar y canlynol: pam mae’n bwysig trin gwartheg yn dda, y prif faterion a ffactorau sy’n arwain at ddamweiniau, manteision trin gwartheg yn dda, synnwyr anifeiliaid, symud da byw yn effeithlon a dylunio systemau trin gwartheg.

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant a ganlyn ar gael i gyflwyno’r cwrs: 

Embryonics Ltd

Enw cyswllt:
Emma Pickering


Rhif Ffôn:
01606 854411


Cyfeiriad ebost:
courses@embryonicsltd.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.embryonicsltd.co.uk


Cyfeiriad post:
Mere House Farm, Weaverham, Northwich, CW8 3PY


Ardal:
Cymru gyfan

Jimmy Hughes Training Services Ltd

Enw cyswllt:
Rachel Hughes


Rhif Ffôn:
01597 850080


Cyfeiriad ebost:
jhsltd@btinternet.com


Cyfeiriad gwefan:
www.jimmyhughesservices.co.uk


Cyfeiriad post:
Dolswydd, Penybont, Llandrindod, Powys LD1 5UB


Ardal:
Cymru gyfan

Mendip Vets

Enw cyswllt:
Dr Sotirios Karvountzis MRCVS


Rhif Ffôn:
01761 842222


Cyfeiriad ebost:
sotirios@mendipvets.net


Cyfeiriad gwefan:
www.mendipvets.net


Cyfeiriad post:
6 Stryd Y Brenin, Llandeilo, Sir Gâr, SA19 6BA / The Horticultural Works, Wells, Somerset BA5 3EU


Ardal:
Cymru gyfan

Simply the Best Training Consultancy Ltd

Enw cyswllt:
Julie Thomas


Rhif Ffôn:
01443 670267


Cyfeiriad ebost:
office@simplythebesttc.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.simplythebesttc.co.uk


Cyfeiriad post:
Caerlan Farm, Tonypandy, Rhondda Cynon Taf CF40 1SN


Ardal:
Cyrsiau llif gadwyn, plaladdwyr, cymorth cyntaf ac ATV yn Ne Ddwyrain Cymru. Popeth arall ar gael ar draws Cymru gyfan

PMR Direct Ltd

Enw cyswllt:
Amanda Payne


Rhif Ffôn:
01437 761321


Cyfeiriad ebost:
training@pmr.org.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.pmrtraining.org.uk


Cyfeiriad post:
12 Goat Street, Hwlffordd, Sir Benfro SA61 1PX


Ardal:
Canolbarth Cymru, De Orllewin Cymru, De Ddwyrain Cymru

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Lion Training Passport: Gweithiwr Lles Dofednod
Cwrs hanner diwrnod o hyd gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs
Cneifio Defaid ar lefel Uwch
Dyma gwrs hyfforddi deuddydd gydag asesiad integredig. Rhoddir
Datblygu Pobl i Berfformio
Cwrs hyfforddiant undydd a rhoddir tystysgrif presenoldeb ar ôl