Dyma gwrs undydd gyda thystysgrif am gwblhau.

Drwy ganolbwyntio ar drin gwartheg, byddwch chi’n dysgu i ddatblygu systemau mwy diogel, mwy effeithlon a mwy proffidiol wrth weithio gyda’ch da byw. Byddwch chi'n treulio peth amser dan do yn trafod materion a ffactorau sy'n gysylltiedig â thrin da byw yn well, gydag amser ar y fferm yn edrych ar symud gwartheg a systemau trin. Bydd y cwrs yn edrych ar y canlynol: pam mae’n bwysig trin gwartheg yn dda, y prif faterion a ffactorau sy’n arwain at ddamweiniau, manteision trin gwartheg yn dda, synnwyr anifeiliaid, symud da byw yn effeithlon a dylunio systemau trin gwartheg.

Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth.

 

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant canlynol ar gael i ddarparu’r cwrs hwn:

Carter & Co Associates (Agriconnectors Training)

Enw cyswllt:
Lea Reed


Rhif Ffôn:
07790770839


Cyfeiriad ebost:
agriconnectorstraining@gmail.com 


Cyfeiriad gwefan:
www.agriconnectors.co.uk


Cyfeiriad post:
82 Lon Tanyrallt, Alltwen, Pontardawe, SA82 3AS


Ardal:
Canolbarth, De a Gorllewin Cymru

Jimmy Hughes Training Services Ltd

Enw cyswllt:
Rachel Hughes


Rhif Ffôn:
01597 850080


Cyfeiriad ebost:
jhsltd@btinternet.com


Cyfeiriad gwefan:
www.jimmyhughesservices.co.uk


Cyfeiriad post:
Dolswydd, Penybont, Llandrindod, Powys LD1 5UB


Ardal:
Cymru gyfan

Really Pro Ltd

Enw cyswllt:
Kelly Monroe / David Lewis


Rhif Ffôn:
08448 707568


Cyfeiriad ebost:
kelly@reallypro.co.uk / david@reallypro.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.reallypro.co.uk


Cyfeiriad post:
8 Mansel Street, Carmarthen, SA31 1PX  20 High Street, Haverfordwest, Pembrokeshire, SA61 2DA


Ardal:
Canolbarth Cymru, De Orllewin Cymru, De Ddwyrain Cymru

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

ILM Lefel 2 mewn Arwain a Sgiliau Tîm
Mae'r Dyfarniad ILM Lefel 2 mewn Arwain a Sgiliau Tîm yn
Dyfarniad Lefel 2 mewn Cludo Anifeiliaid ar daith fer ar y ffordd
Os ydych yn ymwneud â chludo anifeiliaid ar y ffordd ar deithiau
Deall a defnyddio meddalwedd MTD (Making Tax Digital).
Mae Deall a Defnyddio Meddalwedd MTD (Making Tax Digital) yn gwrs