Cwrs hyfforddiant dros 1 neu 2 ddiwrnod gan ddibynnu ar y darparwr. Rhoddir tystysgrif hyfforddiant ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus.

Noder y bydd cynnwys y cwrs yn amrywio ychydig gan ddibynnu ar y darparwr.

Cwrs a ddatblygwyd gyda sefydliadau amgylcheddol yng Nghymru. Mae’r cwrs hwn yn darparu cyflwyniad sylfaenol i bori eang/pori er lles cadwraeth a defnyddio da byw i gyflawni nodau amgylcheddol. Bydd y cwrs yn trafod pori a systemau pori, iechyd anifeiliaid, lles ac ymddygiad, deddfwriaeth allweddol, rôl a chyfrifoldebau ffermwyr, iechyd a diogelwch ac asesiadau risg, a sut i ddefnyddio technegau trin da byw mewn modd effeithiol.

Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth.

 

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant canlynol ar gael i ddarparu’r cwrs hwn:

Carter & Co Associates (Agriconnectors Training)

Enw cyswllt:
Lea Reed


Rhif Ffôn:
07790770839


Cyfeiriad ebost:
agriconnectorstraining@gmail.com 


Cyfeiriad gwefan:
www.agriconnectors.co.uk


Cyfeiriad post:
82 Lon Tanyrallt, Alltwen, Pontardawe, SA82 3AS


Ardal:
Canolbarth, De a Gorllewin Cymru

NPTC Group

Enw cyswllt:
Martin Watkin / Catherine Lewis


Rhif Ffôn:
03308189342 / 07717512911


Cyfeiriad ebost:
martin.watkin@nptcgroup.ac.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.nptcgroup.ac.uk


Cyfeiriad post:
Coleg Y Drenewydd, Y Drenewydd Powys SY16 4HX


Ardal:
Darparu cyrsiau ar gampws Castell Nedd a’r Drenewydd

Really Pro Ltd

Enw cyswllt:
Kelly Monroe / David Lewis


Rhif Ffôn:
08448 707568


Cyfeiriad ebost:
kelly@reallypro.co.uk / david@reallypro.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.reallypro.co.uk


Cyfeiriad post:
8 Mansel Street, Carmarthen, SA31 1PX  20 High Street, Haverfordwest, Pembrokeshire, SA61 2DA


Ardal:
Canolbarth Cymru, De Orllewin Cymru, De Ddwyrain Cymru

Simply the Best Training Consultancy Ltd

Enw cyswllt:
Julie M Thomas


Rhif Ffôn:
01443 670267


Cyfeiriad ebost:
julie@simplythebesttc.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.simplythebesttc.co.uk


Cyfeiriad post:
Caerlan Farm, Tonypandy, Rhondda Cynon Taf CF40 1SN


Ardal:
Cyrsiau llif gadwyn, plaladdwyr, cymorth cyntaf ac ATV yn Ne Ddwyrain Cymru. Popeth arall ar gael ar draws Cymru gyfan

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Ymwybyddiaeth, archwilio a rheolaeth amgylcheddol i’ch busnes.
Cwrs hyfforddi 1 diwrnod yw hwn. Bydd tystysgrif hyfforddiant yn
Sganio Gwartheg
Cwrs Sganio lleyg (Canfod beichiogrwydd yn eich gwartheg eich
Trimio Carnau Canolradd (Gwartheg) – 3 diwrnod
Mae Cymdeithas Milfeddygon Gwartheg Prydain (BCVA) ynghyd â’r