Cwrs hyfforddiant dros 1 neu 2 ddiwrnod gan ddibynnu ar y darparwr. Rhoddir tystysgrif hyfforddiant ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus.

Noder y bydd cynnwys y cwrs yn amrywio ychydig gan ddibynnu ar y darparwr.

Cwrs a ddatblygwyd gyda sefydliadau amgylcheddol yng Nghymru. Mae’r cwrs hwn yn darparu cyflwyniad sylfaenol i bori eang/pori er lles cadwraeth a defnyddio da byw i gyflawni nodau amgylcheddol. Bydd y cwrs yn trafod pori a systemau pori, iechyd anifeiliaid, lles ac ymddygiad, deddfwriaeth allweddol, rôl a chyfrifoldebau ffermwyr, iechyd a diogelwch ac asesiadau risg, a sut i ddefnyddio technegau trin da byw mewn modd effeithiol.

Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth.

 

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant canlynol ar gael i ddarparu’r cwrs hwn:

Simply the Best Training Consultancy Ltd

Enw cyswllt:
Julie Thomas


Rhif Ffôn:
01443 670267


Cyfeiriad ebost:
office@simplythebesttc.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.simplythebesttc.co.uk


Cyfeiriad post:
Caerlan Farm, Tonypandy, Rhondda Cynon Taf CF40 1SN


Ardal:
Cyrsiau llif gadwyn, plaladdwyr, cymorth cyntaf ac ATV yn Ne Ddwyrain Cymru. Popeth arall ar gael ar draws Cymru gyfan

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Lion Training Passport: Gweithiwr Lles Dofednod
Cwrs hanner diwrnod o hyd gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs
Cadw Llyfrau, TAW a Gwneud Treth yn Ddigidol
Cwrs hyfforddiant undydd a rhoddir tystysgrif presenoldeb yn
Cynnal a Chadw Llif Gadwyn a Thrawslifio
Cwrs hyfforddiant deuddydd gydag asesiad annibynnol a thystysgrif