Cwrs hyfforddi 1 diwrnod yw hwn. Bydd tystysgrif hyfforddiant yn cael ei rhoi ar ôl ei orffen.

Bwriadwyd y cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sy’n cael ei gyflogi i blannu a sefydlu coetiroedd

Mae Cwrs Plannu a Sefydlu Coetiroedd Lantra yn trafod pob agwedd ar blannu coed ar gyfer coedwigaeth fasnachol. Ar ddiwedd y cwrs byddwch yn derbyn tystysgrif presenoldeb. Cwrs ymarferol yw hwn sy’n rhoi sgiliau ymarferol a chyfarwyddyd iechyd a diogelwch yn ogystal â dangos eich bod chi a’ch cyflogwr wedi cwblhau hyfforddiant digonol i fodloni Rheoliadau Darparu a Defnyddio Offer Gwaith 1998 (PUWER). 

Mae’r cwrs hwn yn trafod sut i blannu coed yn fasnachol yn ddiogel gyda sesiynau theori yn trafod y goblygiadau iechyd a diogelwch wrth weithio gyda choed wedi eu plannu, bioddiogelwch a’r ddeddfwriaeth berthnasol. Yn ogystal ag amser yn y dosbarth byddwch yn cael dysgu’r technegau ymarferol a ddefnyddir wrth blannu coed.

Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth.

 

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant canlynol ar gael i gyflwyno’r cwrs hwn:

Game and Wildlife Conservation Trust Trading Ltd

Enw cyswllt:
Elin Thomas

 

Rhif Ffôn:
07394800229

 

Cyfeiriad ebost:
ethomas@gwct.org.uk

 

Cyfeiriad gwefan:
www.gwct.org.uk


Ardal:
Cymru gyfan
 

 

Jimmy Hughes Training Services Ltd

Enw cyswllt:
Rachel Hughes


Rhif Ffôn:
01597 850080


Cyfeiriad ebost:
jhsltd@btinternet.com


Cyfeiriad gwefan:
www.jimmyhughesservices.co.uk


Cyfeiriad post:
Dolswydd, Penybont, Llandrindod, Powys LD1 5UB


Ardal:
Cymru gyfan

mwmac Ltd

Enw cyswllt:
Victoria Laurie / Chloe Middleton


Rhif Ffôn:
01597 258615


Cyfeiriad ebost:
victoria@mwmac.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.mwmac.co.uk


Cyfeiriad post:
Coed Pwllacca, Brynwern, Llanfair ym Muallt, Powys
LD2 3SE


Ardal:
Cymru gyfan

NPTC Group

Enw cyswllt:
Martin Watkin / Catherine Lewis


Rhif Ffôn:
03308189342 / 07717512911


Cyfeiriad ebost:
martin.watkin@nptcgroup.ac.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.nptcgroup.ac.uk


Cyfeiriad post:
Coleg Y Drenewydd, Y Drenewydd Powys SY16 4HX


Ardal:
Darparu cyrsiau ar gampws Castell Nedd a’r Drenewydd

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Sgorio Symudedd Gwartheg
Cwrs hyfforddiant undydd gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs yn
Cael y Gorau o’ch Pobl
Cwrs hyfforddiant undydd a rhoddir tystysgrif presenoldeb ar ôl
Dyfarniad Lefel 2 Defnyddio Plaladdwyr yn Ddiogel (PA1) a Defnyddio Plaladdwyr gan ddefnyddio Offer Chwistrellu Bŵm wedi’i osod ar Gerbyd (PA2)
Fel arfer yn gwrs hyfforddiant deuddydd gydag asesiad ar ddiwrnod