Ymgeisiwch nawr am Meistr ar Faeth Defaid! 

 

Mae maeth yn effeithio ar berfformiad y ddiadell yn yr hirdymor – o fewnblaniad yr embryo drwy gydol eu hoes. Mae nifer o amcanion yn ymwneud â maeth y famog sy’n effeithio ar gynhyrchiant a phroffidioldeb y ddiadell yn y pen draw, megis sicrhau’r cyfraddau beichiogi gorau posibl a gwella goroesiad yr embryonau, yn ogystal â chynyddu niferoedd ŵyn a gwella cyfraddau goroesiad ŵyn.

Os hoffech chi ddatblygu mwy o wybodaeth ac ehangu eich dealltwriaeth am y pwnc hwn, cwblhewch ffurflen gais erbyn 12yp 10 Hydref 2022 am gyfle i fynychu gweithdy Meistr ar Faeth Defaid. Gallwch wneud hyn drwy glicio ar y ddolen isod.

Trwy fynychu’r gweithdy hwn, byddwch yn gwella eich dealltwriaeth o fanteision gwella maeth y famog feichiog. Bydd y gweithdy’n trafod sut i: wella cyfraddau beichiogi a goroesiad embryonau; cynhyrchu ŵyn cryf a hyfyw; sicrhau colostrwm o ansawdd a sicrhau’r gyfradd twf gorau posibl ar gyfer ŵyn. Bydd y gweithdy hefyd yn trafod sut i lunio dognau porthi i  fodloni gofynion y famog ar wahanol gyfnodau yn ystod beichiogrwydd / llaethiad; edrych ar opsiynau porthi cost effeithiol ac agweddau biolegol sylfaenol y rwmen er mwyn gwella cymeriant bwyd.

Bydd y gweithdy yn cael ei gynnal ar 20 Hydref yn ardal Trallwng. 
 
Noder, mae’n rhaid cwblhau’r ffurflen gais er mwyn mynychu.

 

Mae'r ffenest ymgeisio ar gyfer Meistr ar Faeth ar agor. Cliciwch yma i lenwi'r ffurflen gais.

(Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ydy 12yp ar 10fed o Hydref)

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Lisa Roberts ar 07985 155613 / lisa.roberts@menterabusnes.co.uk


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Meistr ar Borfa Cymru
A oes gennych chi ddealltwriaeth dda o reolaeth tir glas ac yn
Meistr ar Slyri Cymru
Mae Cyswllt Ffermio yn chwilio am ffermwyr a chontractwyr sy’n
Meistr ar Briddoedd Cymru
A hoffech chi wella eich rheolaeth pridd? Cynyddu eich