Ceir nifer o afiechydon ar lygaid sy’n effeithio ar ddefaid yn y DU; mae diagnosis yn bwysig er mwyn sicrhau bod y driniaeth gywir yn cael ei rhoi. Yn ystod y cwrs hwn, byddwn yn trafod; Ecsema o Amgylch y Llygad, Clwy Llygaid (Llid y gyfbilen kerato heintus neu lid y llygad heintus), Wfeitis Anterior (llid yr iris defaid) ac Entropion (amrant yn troi i mewn).


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Goroesiad Perchyll
Gall cyfraddau marwolaeth perchyll yng Nghymru fod cymaint ag 20%
Effeithlonrwydd Bwyd
Mae’r modiwl yma’n archwilio sut gall cynnyrch cig a llaeth gael
Afiechyd Resbiradol Mewn Gwartheg
Mae’r modiwl hwn yn archwilio atal, trin a rheoli afiechyd