Edrych ar ddulliau o gynnig ffrwd incwm ychwanegol i ffermwyr ucheldir o dir sy’n gyfyngedig fel arall o ran dewisiadau ffermio.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Amaethyddiaeth mewn Amgylchedd a Reolir (CEA)
Mae Amaethyddiaeth mewn Amgylchedd a Reolir (CEA) yn ddull tyfu
Coedwigaeth Gorchudd Parhaus (CGP)
Mae Coedwigaeth Gorchudd Parhaus (CGP) yn osgoi cwympglirio ac yn
Uned Orfodol: Hanfodion Busnes Llwyddiannus
Mae'r modiwl busnes hwn yn cyflwyno amrywiaeth o bynciau sy'n