Edrych ar ddulliau o gynnig ffrwd incwm ychwanegol i ffermwyr ucheldir o dir sy’n gyfyngedig fel arall o ran dewisiadau ffermio.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Tafod Glas mewn Gwartheg a Defaid
Nid yw clefyd y Tafod Glas yn bresennol yn y DU ar hyn o bryd
Heintiau Nematod mewn Defaid – Gastroenteritis Parasitig (PGE)
Heintiau gan nematod gastroberfeddol (llyngyr) yw’r haint
Llyngyr mewn Moch
Mae’r cwrs hwn yn edrych ar y llyngyr a geir yn gyffredin mewn