Mae Amaethyddiaeth mewn Amgylchedd a Reolir (CEA) yn ddull tyfu lle mae paramedrau ac amodau twf yn cael eu rheoli, sy'n cynyddu effeithlonrwydd.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Adnoddau Dynol ar y Fferm
Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno rhai canllawiau a chyngor ymarferol
Clafr Defaid
Fe fydd yr uned hon yn eich cynorthwyo i ganfod a rhwystro
Wyna Sylfaenol
TMae'r modiwl hwn yn disgrifio'r gofynion ymarferol a