Mae Amaethyddiaeth mewn Amgylchedd a Reolir (CEA) yn ddull tyfu lle mae paramedrau ac amodau twf yn cael eu rheoli, sy'n cynyddu effeithlonrwydd.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Treth ar Werth
Mae’r modiwl hwn yn cyflwyno eich rhwymedigaethau mewn perthynas
Pigo Niweidiol Mewn Dofednod Dodwy
Mae'r modiwl hwn yn edrych ar achosion a dulliau o atal pigo
Ffrwythlondeb y Fuches Biff
Mae'r modiwl hwn yn disgrifio sut i bennu targedau ymarferol ar