Bydd y cwrs hwn yn eich cynorthwyo i ganfod, atal, rheoli a thrin clefyd hydatid sy’n gallu achosi cornwydydd ar organau defaid, pan fo anifeiliaid lletyol eilaidd neu letywyr terfynol yn llyncu wyau llyngyr rhuban.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Meincnodi eich Fferm
Mae’r modiwl hwn yn disgrifio defnyddio’r rhaglen Mesur i Reoli i
Mastitis mewn Gwartheg
Achosir mastitis mewn gwartheg llaeth bron bob tro gan haint
Llyngyr Yr Iau Mewn Gwartheg
Mae'r modiwl hwn yn edrych ar achosion, dulliau atal a thriniaeth