Bydd y cwrs hwn yn eich cynorthwyo i ganfod, atal, rheoli a thrin clefyd hydatid sy’n gallu achosi cornwydydd ar organau defaid, pan fo anifeiliaid lletyol eilaidd neu letywyr terfynol yn llyncu wyau llyngyr rhuban.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Cloffni Gwartheg
Cloffni yw un o'r materion lles a chynhyrchiant mwyaf sylweddol
Atgenhedlu Tymhorol Mewn Mamogiaid
Gall deall sail fiolegol a genetig bridio defaid ein helpu i
Maeth Mamogiaid
Mae’r modiwl hwn yn disgrifio cynnal maethiad y famog a chael