Cloffni yw un o'r materion lles a chynhyrchiant mwyaf sylweddol sy'n effeithio'r diwydiant llaeth. Dangosodd astudiaethau mai ychydig iawn o welliannau sydd wedi cael eu gwneud ym maes cloffni mewn gwartheg llaeth dros y 25 mlynedd diwethaf, er gwaethaf mwy o ymwybyddiaeth o'r broblem a'i effaith ar gynhyrchiant y fferm. Profwch eich dealltwriaeth gyda'n cwrs e-ddysgu rhyngweithiol.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Ffermio Cydweithredol ac ar y Cyd
Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno a chymharu sawl trefniant gweithio
Bioddiogelwch a Chwaratin
Yn y modiwl hwn byddwn yn egluro buddion bioddiogelwch a'r camau
Erthylu Mewn Mamogiaid
Mae'r modiwl hwn yn edrych ar achosion a dulliau atal erthylu