Cloffni yw un o'r materion lles a chynhyrchiant mwyaf sylweddol sy'n effeithio'r diwydiant llaeth. Dangosodd astudiaethau mai ychydig iawn o welliannau sydd wedi cael eu gwneud ym maes cloffni mewn gwartheg llaeth dros y 25 mlynedd diwethaf, er gwaethaf mwy o ymwybyddiaeth o'r broblem a'i effaith ar gynhyrchiant y fferm. Profwch eich dealltwriaeth gyda'n cwrs e-ddysgu rhyngweithiol.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Adnoddau Dynol ar y Fferm
Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno rhai canllawiau a chyngor ymarferol
Pigo Niweidiol Mewn Dofednod Dodwy
Mae'r modiwl hwn yn edrych ar achosion a dulliau o atal pigo
Ffrwythlondeb y Fuches Biff
Mae'r modiwl hwn yn disgrifio sut i bennu targedau ymarferol ar