Mae TB Buchol (bTB) yn glefyd hysbysadwy yn y DU a achosir gan Mycobacterium bovis. Mae’r clefyd yn gallu cael ei gario a’i ledaenu gan amrywiaeth o wahanol rywogaethau gan gynnwys moch daear, ceirw, alpacaod, lamaod, geifr, cathod a chŵn, ac mae hefyd yn filheintiol (mae modd heintio bodau dynol).


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Adnoddau Dynol ar y Fferm
Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno rhai canllawiau a chyngor ymarferol
Clafr Defaid
Fe fydd yr uned hon yn eich cynorthwyo i ganfod a rhwystro
Wyna Sylfaenol
TMae'r modiwl hwn yn disgrifio'r gofynion ymarferol a