Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar genomeg, a sut mae genomeg yn cael ei defnyddio yn y diwydiant ffermio.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Wyna Sylfaenol
TMae'r modiwl hwn yn disgrifio'r gofynion ymarferol a
Afiechyd Johne’s Mewn Gwartheg
Mae'r modiwl hwn yn disgrifio ymddangosiad, dulliau atal a
Gwerthoedd Bridio Tybiedig
Mae’r modiwl hwn yn ystyried y defnydd o Werthoedd Bridio