Mae cael diagnosis ar gyfer cyflwr llygad i wartheg yn bwysig i sicrhau bod y driniaeth gywir yn cael ei rhoi. Yn y cwrs hwn rydym yn trafod; Llid y Gyfbilen Kerato Heintus Gwartheg (IBK, “Llygad Binc”, “Afiechyd New Forest”), Llid yr Iris Gwartheg (“llygad silwair”) a Charsinoma Celloedd Cennog y Llygad (“Llygad canser”).


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Goroesiad Perchyll
Gall cyfraddau marwolaeth perchyll yng Nghymru fod cymaint ag 20%
Effeithlonrwydd Bwyd
Mae’r modiwl yma’n archwilio sut gall cynnyrch cig a llaeth gael
Afiechyd Resbiradol Mewn Gwartheg
Mae’r modiwl hwn yn archwilio atal, trin a rheoli afiechyd