Goleuadau, melino a sychu grawn sy’n cyfrannu fwyaf at y defnydd o ynni ar ffermydd Gwartheg a Defaid. 
Mae swm sylweddol o ddiesel yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gwresogi offer a cherbydau fferm hefyd. 
Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar y prif brosesau hyn sy'n defnyddio ynni ac yn rhoi cipolwg ar welliannau sy’n gallu cael eu gwneud i leihau’r defnydd o ynni. 
 


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Uned Orfodol: Iechyd a Diogelwch – Rheoli Risg mewn Coedwigaeth a Ffermio
Yn y modiwl hwn, rydym yn edrych ar sut y gallwch chi, eich teulu
Clafr Defaid
Fe fydd yr uned hon yn eich cynorthwyo i ganfod a rhwystro
Wyna Sylfaenol
TMae'r modiwl hwn yn disgrifio'r gofynion ymarferol a