Mae’r modiwl hwn yn edrych ar sut mae dealltwriaeth o eneteg anifail yn gallu cynorthwyo i bennu ei allu i ffynnu a gwrthsefyll clefydau a chyflyrau penodol.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Cynllunio a chyllid
Mae'r modiwl hwn yn eich cynorthwyo i lunio cynllun busnes
Rheoli Llyngyr yr Iau
Deall ac atal lledaeniad y parasitiad Llyngyr Afu ar eich fferm.
Sgôr Cyflwr Corff (BCS) mewn Buchesi Bîff
Mae ymchwil yn dangos bo monitro’r sgôr cyflwr er mwyn cadw