Mae’r modiwl hwn yn edrych ar sut mae dealltwriaeth o eneteg anifail yn gallu cynorthwyo i bennu ei allu i ffynnu a gwrthsefyll clefydau a chyflyrau penodol.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Treth ar Werth
Mae’r modiwl hwn yn cyflwyno eich rhwymedigaethau mewn perthynas
Pigo Niweidiol Mewn Dofednod Dodwy
Mae'r modiwl hwn yn edrych ar achosion a dulliau o atal pigo
Ffrwythlondeb y Fuches Biff
Mae'r modiwl hwn yn disgrifio sut i bennu targedau ymarferol ar