Yn ystadegol, ffermio yw un o’r galwedigaethau mwyaf peryglus yn y byd. Bydd y modiwl hwn yn edrych ar sut all y busnes fferm neu goedwigaeth, ynghyd â’u gweithwyr, leihau’r risg ac aros yn ddiogel.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Ffermio Cydweithredol ac ar y Cyd
Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno a chymharu sawl trefniant gweithio
Bioddiogelwch a Chwaratin
Yn y modiwl hwn byddwn yn egluro buddion bioddiogelwch a'r camau
Erthylu Mewn Mamogiaid
Mae'r modiwl hwn yn edrych ar achosion a dulliau atal erthylu