Yn ystadegol, ffermio yw un o’r galwedigaethau mwyaf peryglus yn y byd. Bydd y modiwl hwn yn edrych ar sut all y busnes fferm neu goedwigaeth, ynghyd â’u gweithwyr, leihau’r risg ac aros yn ddiogel.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Cloffni Gwartheg
Cloffni yw un o'r materion lles a chynhyrchiant mwyaf sylweddol
Atgenhedlu Tymhorol Mewn Mamogiaid
Gall deall sail fiolegol a genetig bridio defaid ein helpu i
Maeth Mamogiaid
Mae’r modiwl hwn yn disgrifio cynnal maethiad y famog a chael