Mae rhoi gwrtaith ar ddail yn ddull gwahanol o roi maetholion gwrtaith yn uniongyrchol i ddail planhigyn mewn cymhariaeth â’r rhan fwyaf o wrteithiau solid neu mewn gronynnau sy’n cael eu hymgorffori trwy’r pridd trwy wreiddiau’r planhigyn. Gall hyn leihau’r mewnbynnau gyda mwy o dargedu i leihau cyfanswm y gwrtaith a’i gostau. 


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Cynllunio a chyllid
Mae'r modiwl hwn yn eich cynorthwyo i lunio cynllun busnes
Ffermio Cynaliadwy - Bioddiogelwch (Da Byw a Thir Âr)
Bydd y modiwl hwn yn canolbwyntio ar y gwahanol ffyrdd y gellir
Erthylu Mewn Mamogiaid
Mae'r modiwl hwn yn edrych ar achosion a dulliau atal erthylu