Mae rhoi gwrtaith ar ddail yn ddull gwahanol o roi maetholion gwrtaith yn uniongyrchol i ddail planhigyn mewn cymhariaeth â’r rhan fwyaf o wrteithiau solid neu mewn gronynnau sy’n cael eu hymgorffori trwy’r pridd trwy wreiddiau’r planhigyn. Gall hyn leihau’r mewnbynnau gyda mwy o dargedu i leihau cyfanswm y gwrtaith a’i gostau. 


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Goroesiad Perchyll
Gall cyfraddau marwolaeth perchyll yng Nghymru fod cymaint ag 20%
Effeithlonrwydd Bwyd
Mae’r modiwl yma’n archwilio sut gall cynnyrch cig a llaeth gael
Afiechyd Resbiradol Mewn Gwartheg
Mae’r modiwl hwn yn archwilio atal, trin a rheoli afiechyd