Mae ymchwil yn dangos bo monitro’r sgôr cyflwr er mwyn cadw gwartheg mewn cyflwr boddhaol trwy gydol y gylchred cynhyrchu’n gallu gwella perfformiad atgynhyrchu ac yn cael effaith gadarnhaol ar agwedd economaidd y fenter.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Cynllunio a chyllid
Mae'r modiwl hwn yn eich cynorthwyo i lunio cynllun busnes
Bioddiogelwch a Chwaratin
Yn y modiwl hwn byddwn yn egluro buddion bioddiogelwch a'r camau
Erthylu Mewn Mamogiaid
Mae'r modiwl hwn yn edrych ar achosion a dulliau atal erthylu