Mae ymchwil yn dangos bo monitro’r sgôr cyflwr er mwyn cadw gwartheg mewn cyflwr boddhaol trwy gydol y gylchred cynhyrchu’n gallu gwella perfformiad atgynhyrchu ac yn cael effaith gadarnhaol ar agwedd economaidd y fenter.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Iechyd a Diogelwch (Gorfodol os ydych wedi dewis cwrs defnyddio peiriannau neu offer)
Yn ystadegol, ffermio yw un o’r galwedigaethau mwyaf peryglus yn
Rheoli Llyngyr yr Iau
Deall ac atal lledaeniad y parasitiad Llyngyr Afu ar eich fferm.
Wyna Sylfaenol
TMae'r modiwl hwn yn disgrifio'r gofynion ymarferol a