Mae ymchwil yn dangos bo monitro’r sgôr cyflwr er mwyn cadw gwartheg mewn cyflwr boddhaol trwy gydol y gylchred cynhyrchu’n gallu gwella perfformiad atgynhyrchu ac yn cael effaith gadarnhaol ar agwedd economaidd y fenter.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Treth ar Werth
Mae’r modiwl hwn yn cyflwyno eich rhwymedigaethau mewn perthynas
Pigo Niweidiol Mewn Dofednod Dodwy
Mae'r modiwl hwn yn edrych ar achosion a dulliau o atal pigo
Llyngyr Yr Iau Mewn Gwartheg
Mae'r modiwl hwn yn edrych ar achosion, dulliau atal a thriniaeth