Mae ymchwil yn dangos bo monitro’r sgôr cyflwr er mwyn cadw gwartheg mewn cyflwr boddhaol trwy gydol y gylchred cynhyrchu’n gallu gwella perfformiad atgynhyrchu ac yn cael effaith gadarnhaol ar agwedd economaidd y fenter.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Goroesiad Perchyll
Gall cyfraddau marwolaeth perchyll yng Nghymru fod cymaint ag 20%
Effeithlonrwydd Bwyd
Mae’r modiwl yma’n archwilio sut gall cynnyrch cig a llaeth gael
Maeth Mamogiaid
Mae’r modiwl hwn yn disgrifio cynnal maethiad y famog a chael