Mae ymchwil yn dangos bo monitro’r sgôr cyflwr er mwyn cadw gwartheg mewn cyflwr boddhaol trwy gydol y gylchred cynhyrchu’n gallu gwella perfformiad atgynhyrchu ac yn cael effaith gadarnhaol ar agwedd economaidd y fenter.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Ffermio Cydweithredol ac ar y Cyd
Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno a chymharu sawl trefniant gweithio
Ymwrthedd Anthelminitig ar Ffermydd Defaid
Rydym yn meddwl am lyngyr mewn defaid yn achosi penolau budr a
Cloffni mewn Defaid
Mae’r modiwl hwn yn edrych ar achosion a’r dulliau o atal a thrin