Welsh Government

Nid yw clefyd y Tafod Glas yn bresennol yn y DU ar hyn o bryd, ond mae risg sylweddol o’r cyflwr yn dychwelyd wrth i wybed gael eu chwythu dros Sianel. Yn ystod y cwrs hwn, byddwn yn cyflwyno clefyd Tafod Glas, ac yn trafod arwyddion clinigol, diagnosis, triniaeth, a dulliau o atal a rheoli.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Mastitis mewn Gwartheg
Achosir mastitis mewn gwartheg llaeth bron bob tro gan haint
Llyngyr Yr Lau Mewn Gwartheg
Mae'r modiwl hwn yn edrych ar achosion, dulliau atal a thriniaeth
Bioddiogelwch Ar Gyfer Tyddynwyr Moch
Mae cadw eich moch yn iach, yn hapus a chynhyrchiol yn dibynnu ar