Nid yw clefyd y Tafod Glas yn bresennol yn y DU ar hyn o bryd, ond mae risg sylweddol o’r cyflwr yn dychwelyd wrth i wybed gael eu chwythu dros Sianel. Yn ystod y cwrs hwn, byddwn yn cyflwyno clefyd Tafod Glas, ac yn trafod arwyddion clinigol, diagnosis, triniaeth, a dulliau o atal a rheoli.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Diogelwch ar y Fferm - Tryciau Codi Telesgopig
Mynnwch wybodaeth a dealltwriaeth am baratoi a gweithredu Tryc
Clefydau Rhewfryn mewn Defaid – Maedi Visna (MV) a Lymffadenitis Crawnllyd (CLA)
Mae Maedi Visna (MV) a CLA yn ddau o glefydau “Rhewfryn” defaid
Meincnodi eich Fferm
Mae’r modiwl hwn yn disgrifio defnyddio’r rhaglen Mesur i Reoli i