Cyfle i ddysgu am y gwahanol fathau o dechnoleg a ddefnyddir ym myd amaeth, y math o waith y gellir defnyddio’r dechnoleg ar ei gyfer, a manteision ac anfanteision defnyddio technoleg lefel uwch.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Uned Orfodol: Iechyd a Diogelwch – Rheoli Risg mewn Coedwigaeth a Ffermio
Yn y modiwl hwn, rydym yn edrych ar sut y gallwch chi, eich teulu
Rheoli Llyngyr yr Iau
Deall ac atal lledaeniad y parasitiad Llyngyr Afu ar eich fferm.
Sgôr Cyflwr Corff (BCS) mewn Buchesi Bîff
Mae ymchwil yn dangos bo monitro’r sgôr cyflwr er mwyn cadw