Cyfle i ddysgu am y gwahanol fathau o dechnoleg a ddefnyddir ym myd amaeth, y math o waith y gellir defnyddio’r dechnoleg ar ei gyfer, a manteision ac anfanteision defnyddio technoleg lefel uwch.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Cloffni Gwartheg
Cloffni yw un o'r materion lles a chynhyrchiant mwyaf sylweddol
Atgenhedlu Tymhorol Mewn Mamogiaid
Gall deall sail fiolegol a genetig bridio defaid ein helpu i
Maeth Mamogiaid
Mae’r modiwl hwn yn disgrifio cynnal maethiad y famog a chael