Cyfle i ddysgu am y gwahanol fathau o dechnoleg a ddefnyddir ym myd amaeth, y math o waith y gellir defnyddio’r dechnoleg ar ei gyfer, a manteision ac anfanteision defnyddio technoleg lefel uwch.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Rheoli Slyri
Mae'r modiwl hwn yn rhoi sylw i'r angen am reoli silwair, slyri a
Pori Da Byw ar Fetys Porthiant
Mae’r modiwl hwn yn disgrifio’r defnydd o fetys porthiant fel
Amaeth-Fferylliaeth – Cennin Pedr a Clefyd Alzheimer
Edrych ar ddulliau o gynnig ffrwd incwm ychwanegol i ffermwyr