Bydd y cwrs hwn yn dangos i chi sut mae cyfuno mesurau diogelwch ffisegol a dyfeisiau technoleg ynghyd â datblygu cysylltiadau cymunedol cryf i fod yn ymwybodol o droseddau yn gallu trechu’r cynnydd mewn troseddau cefn gwlad yn effeithiol.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Treth ar Werth
Mae’r modiwl hwn yn cyflwyno eich rhwymedigaethau mewn perthynas
Pigo Niweidiol Mewn Dofednod Dodwy
Mae'r modiwl hwn yn edrych ar achosion a dulliau o atal pigo
Ffrwythlondeb y Fuches Biff
Mae'r modiwl hwn yn disgrifio sut i bennu targedau ymarferol ar