Mae gwrthficrobau'n cwmpasu teulu cyfan o gyffuriau ond ar gyfer ymwrthedd gwrthficrobaidd Mae'r ffocws ar wrthfiotigau – y sylweddau hynny a ddefnyddir i drin neu weithiau atal heintiau bacteriol.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Rhedyn; Y Manteision a’r Anfanteision
Mae'r modiwl hwn yn mynd â chi drwy redyn fel cynefin; pan fo
Effeithlonrwydd Ynni a Chynhyrchu Ynni Adnewyddadwy
Mae effeithlonrwydd ynni yn ffordd wych o leihau eich costau
Mesur a Monitro Ynni
Mae systemau monitro ynni yn ein galluogi i reoli ein biliau ynni