Mae gwrthficrobau'n cwmpasu teulu cyfan o gyffuriau ond ar gyfer ymwrthedd gwrthficrobaidd Mae'r ffocws ar wrthfiotigau – y sylweddau hynny a ddefnyddir i drin neu weithiau atal heintiau bacteriol.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Cynllunio a chyllid
Mae'r modiwl hwn yn eich cynorthwyo i lunio cynllun busnes
Bioddiogelwch a Chwaratin
Yn y modiwl hwn byddwn yn egluro buddion bioddiogelwch a'r camau
Erthylu Mewn Mamogiaid
Mae'r modiwl hwn yn edrych ar achosion a dulliau atal erthylu