Mae gwrthficrobau'n cwmpasu teulu cyfan o gyffuriau ond ar gyfer ymwrthedd gwrthficrobaidd Mae'r ffocws ar wrthfiotigau – y sylweddau hynny a ddefnyddir i drin neu weithiau atal heintiau bacteriol.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Goroesiad Perchyll
Gall cyfraddau marwolaeth perchyll yng Nghymru fod cymaint ag 20%
Effeithlonrwydd Bwyd
Mae’r modiwl yma’n archwilio sut gall cynnyrch cig a llaeth gael
Afiechyd Resbiradol Mewn Gwartheg
Mae’r modiwl hwn yn archwilio atal, trin a rheoli afiechyd