Leigh in front of her dresses
Entrepreneur Dan Sylw

Cliciwch yma i ddarllen stori Leigh

“Oni bai am Syniadau Mawr Cymru a’m cynghorydd busnes Miranda Thomas, nid wyf yn credu y byddai gen i’r hyder i ddechrau fy musnes fy hun"

Darllenwch ystod o gyhoeddiadau yn ymwneud ag entrepreneuriaeth a menter

Diweddariadau

Banc o adnoddau i'ch helpu chi i hyrwyddo gwasanaethau Syniadau Mawr Cymru rydyn ni'n eu cyd-ddarparu i bobl ifanc mewn ffordd gyson a gafaelgar. Cliciwch yma 

Fanc Syniadau Rhyngweithiol Syniadau Mawr Cymru. Cliciwch yma 

 

Darganfyddwch beth sy'n newydd... dilynwch ein Twitter