Rydym am ddatblygu diwylliant entreprepreneuriaidd yng Nghymru 

sy'n galluogi pobl ifanc ym mhob cymuned i wneud cyfraniad cadarnhaol at lwyddiant economaidd a chymdeithasol. Popeth y mae ei angen arnoch i gefnogi pobl ifanc sydd ag amcanion entrepreneuriaidd yng Ngymru. Ydych chi eisiau siarad?  Cysylltwch â ni

Darllenwch amrywiaeth o gyhoeddiadau, polisïau a strategaethau sy'n ymwneud â menter ac entrepreneuriaeth ieuenctid.

 

Diweddariadau:

Banc o adnoddau i'ch helpu chi i hyrwyddo gwasanaethau Syniadau Mawr Cymru rydyn ni'n eu cyd-ddarparu i bobl ifanc mewn ffordd gyson a gafaelgar Cliciwch

Y banc syniadau rhyngweithiol newydd ar gyfer cynnal sesiynau Cliciwch 

 

 

Dilynwch ein Twitter @syniadaumawrcymru

Skip to content