Beth yw Entrepreneur?

Richard Branson. Julie Deane. Steve Jobs. Hayley Parsons. Mark Zuckerberg. J.K. Rowling. Jamie Oliver.  Beth sydd ganddynt yn gyffredin ar wahân i lwyddiant ysgubol?

Maent i gyd yn entrepreneuriaid.


Efallai bod rhai ohonoch yn meddwl – Fedra i ddim bod fel y bobl hynny.  Y gwir ydi MI FEDRI DI!  Jamal Edwards.  Poppy Dinsey.  Joshua Magidson.  Georgina Cooper. Maent i gyd yn entrepreneuriaid ifanc sydd yn arwain y ffordd ac yn ailddiffinio edrychiad yr entrepreneur.

Heddiw mae'r gair entrepreneur yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio rhywun sy'n cychwyn busnes; ac mae hynny'n rhan ohono.  Fodd bynnag, mae'n fwy na hynny.  Mewn gwirionedd mae’n ffordd o fyw sy'n seiliedig ar Agwedd, Creadigrwydd, Delio â Phobl, a Chynllunio.

Tydi entrepreneuriaid ddim gwahanol i chdi - maen nhw'n bobl gyffredin sydd â'r penderfyniad i droi syniadau’n gynhyrchion neu’n wasanaethau.  Gall fod mor syml â darparu gwasanaeth i bobl nad ydynt yn gwybod sut i wneud rhywbeth, neu ddim eisiau gwneud – mae gwarchod a cherdded anifeiliaid anwes, cynllunio digwyddiadau a phartïon, cymorth â chyfryngau cymdeithasol yn rhai enghreifftiau.

Oes gen ti hobi yr wyt ti’n ei fwynhau fel gwneud eitemau â llaw fel crefftau a chardiau?  

Beth am adeiladu neu drwsio cyfrifiaduron?  Efallai mai ffotograffiaeth, dylunio gwefannau neu apiau sy’n mynd â dy fryd?  Mae llawer o entrepreneuriaid wedi troi eu hobïau’n fusnesau llwyddiannus, ac o ganlyniad, maent yn caru'r hyn y maent yn ei wneud.

Beth sy'n peri rhwystredigaeth i ti?

"Yr unig ffordd o wneud gwaith gwych yw drwy garu’r hyn yr ydych yn ei wneud ."

Steve Jobs

Os yw'n dy wylltio di, yna mae’n debyg y bydd yn gwylltio pobl eraill hefyd.  Mae cyfleoedd busnes lle bynnag mae anfodlonrwydd - os fedri di feddwl am ffordd well neu newydd o wneud rhywbeth, yna datblyga dy syniad.

Gall gwneud rhywbeth nad wyt wedi ei wneud o’r blaen fod yn frawychus.  Fodd bynnag, paid â gadael i’r teimladau hynny dy atal rhag symud ymlaen.  Mae llawer o bethau yn galed ar y cychwyn; ond gydag ychydig o fomentwm, fe ddaw yn haws.

Hola unrhyw entrepreneur a bydd yn dweud wrthyt nad yw hi bob amser yn haul ar fryn.  Bydd rhwystrau a sawl cam yn ôl.  Bydd yna bobl gyda barn wahanol i ti; ond gyda gwaith caled a'r penderfyniad i lwyddo, does dim dal pa mor bell y gelli gyrraedd, ar hyn y gelli ei wneud.

Does dim byd gwych am fod yn normal – mentra fod yn wahanol!


Cofrestra ar gyfer un o'n gweithdai