Meini Prawf

Mae'r meini prawf ar gyfer y Grwpiau Trafod fel a ganlyn:

Pob busnes ffermio a choedwigaeth sydd â:

  • 3ha o dir cofrestredig yng Nghymru
  • Rhif Cyfeirnod y Cwsmer (CRN)
  • Rhif Daliad (CPH) Cymreig
  • newydd-ddyfodiaid sy'n dymuno cyrraedd y gofynion 3ha o fewn cyfnod o dair blynedd

Deiliaid coedwig a systemau ffermio arbenigol neu niche neu weithgareddau o dan y trothwy 3ha hyd at leiafrif o 0.5ha ar sail pob achos unigol. Cysylltwch â’r Ganolfan Wasanaeth am fanylion pellach.