Tir âr

Bydd y Rhaglen Tir âr yn ymdrin â’r pynciau canlynol:

Lefel y Rhaglen

Pynciau’r Cyfarfodydd Tir âr

 

Lefel Mynediad

Iechyd a strwythur y pridd

Adnodd dadansoddi Rhwydwaith Gwella Cynnyrch YEN ar gyfer Cynnyrch Grawn a Chynnwys Maetholion

Opsiynau triniaeth tir

Lleihau mewnbynnau allanol

Dulliau Rheoli Plâu Integredig

 
 
 
 
 

*Sylwer y gallai'r rhain gael eu haddasu i weddu i aelodau'r grŵp a systemau ffermio

 

Dull Cyflwyno

  • Rhennir yr aelodau yn grwpiau rhanbarthol (lle bo modd).
  • Bydd cyfarfodydd yn cael eu cyflwyno fel:
    • 3 x cyfarfod ar y fferm (3-4 awr)
    • 1x cyfarfod rhithwir (1-2 awr).
    • 1 x sesiwn un i un gyda phob ffermwr
  • Grwpiau WhatsApp sector-benodol i hwyluso trafodaeth a rhannu syniadau rhwng cyfarfodydd
  • Bydd Dangosyddion Perfformiad Allweddol yn cael eu mesur i deilwra cyfarfodydd i anghenion y grŵp ac i helpu i annog newid a gwelliant.