Tom a Beth Evans

Pendre, Llanfihangel-y-Creuddyn, Aberystwyth, Ceredigion

 

Meysydd allweddol yr hoffech chi ganolbwyntio arnyn nhw fel ffermwr arddangos?

Defnyddio’r borfa i’r eithaf – drwy raglen Cyswllt Ffermio rydyn ni wedi samplu’r pridd ym mhob cae ac maen nhw i gyd ar eu gorau rhwng 6 a 6.5 pH. Rydyn ni’n gwybod bod modd tyfu glaswellt ond mae yna fwy y gallen ni ei wneud i ddefnyddio beth sy’n cael ei dyfu

Gwella gallu’r ŵyn i oroesi yn y deng niwrnod cyntaf ar ôl cael eu geni

Ffeithiau Fferm Pendre

 

"Does dim daliad rhy fawr gyda ni ac felly mae'n bwysig iawn ein bod ni'n defnyddio pob acer i'r eitha. Bydd y cyngor proffesiynol sydd ar gael drwy raglen Cyswllt Ffermio'n helpu ni i wneud hynny ac yn rhoi pâr arall o lygaid hefyd i edrych ar ein costau ni a gosod dangosyddion perfformiad allweddol at y dyfodol."

- Tom Evans

 

Farming Connect Technical Officer:
Lisa Roberts
Technical Officer Phone
07985 155 613
/
Technical Officer Email

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Dolygarn
James Powell Dolygarn, Llanbadarn Fynydd, Llandrindod Wells
Bryn
Huw a Meinir Jones Bryn, Ferwig, Aberteifi Meysydd allweddol yr
Moelogan Fawr
Llion a Sian Jones Moelogan Fawr, Llanrwst, Conwy Meysydd