Mae ffermio mewn modd #cynaliadwy yn golygu gwneud defnydd gorau o holl adnoddau naturiol y fferm. Mae gan laswelltiroedd ran sylfaenol i'w chwarae wrth gyflawni'r nod hwn gyda'u gallu cynhenid i fwydo da byw, cefnogi bioamrywiaeth ac i ddal a storio carbon.

Fel nifer o bethau, yr allwedd i lwyddiant glaswelltir yw ei reolaeth. O bori cylchdro i gynyddu’r nifer o rywogaethau planhigion, dyma'r Rheolwr Cyfnewid Gwybodaeth, Lynfa Davies yn rhannu'r effeithiau sylweddol gall y dulliau hyn cael ar laswelltiroedd Cymru. Darganfyddwch mwy o wybodaeth am rheoli tir glas yma.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Mentor: Phil Handley - Garddwriaeth - 09/08/2022
Am fwy o wybodaeth ar Mentora, cliciwch yma....
Rhithdaith Ryngwladol - Taith Uned Cynhyrchydd Moch y Flwyddyn 2021 - LSB Pigs (fideo llawn) - 02/08/2022
I ddarllenwyr y Farmers Guardian neu Farmers Weekly, bydd Rob
Rhithdaith Ryngwladol - LSB Pigs - 02/08/2022
I ddarllenwyr y Farmers Guardian neu Farmers Weekly, bydd Rob