Welsh Government

Mae ffermio mewn modd #cynaliadwy yn golygu gwneud defnydd gorau o holl adnoddau naturiol y fferm. Mae gan laswelltiroedd ran sylfaenol i'w chwarae wrth gyflawni'r nod hwn gyda'u gallu cynhenid i fwydo da byw, cefnogi bioamrywiaeth ac i ddal a storio carbon.

Fel nifer o bethau, yr allwedd i lwyddiant glaswelltir yw ei reolaeth. O bori cylchdro i gynyddu’r nifer o rywogaethau planhigion, dyma'r Rheolwr Cyfnewid Gwybodaeth, Lynfa Davies yn rhannu'r effeithiau sylweddol gall y dulliau hyn cael ar laswelltiroedd Cymru. Darganfyddwch mwy o wybodaeth am rheoli tir glas yma.


Related Newyddion a Digwyddiadau

FCTV - Da Byw - 21/12/2021
Yn y rhaglen FCTV hon, byddwn yn canolbwyntio ar berfformiad da
Rhithdaith Ryngwladol - Swydd Efrog - 25/11/2021
Ar gyfer y bennod Rhithdaith Ryngwladol hon, mae Cyswllt Ffermio
Cyswllt ffermio yn eich helpu chi i gyflawni net-sero - 15/11/2021
Gyda'r uwchgynhadledd #COP26 drosodd, rhaid i’r Byd ddechrau