Amseroedd Godro Amrywiol

Ar ein hail antur Rhithdaith Ryngwaldol, rydyn ni'n mynd â chi ar hediad hir i Hemisffer y De i gwrdd â grŵp o berchnogion busnes o'r un anian sydd wedi diwygio eu systemau ffermio trwy drawsnewid cynhyrchu llaeth i amseroedd godro amrywiol.

Mae'r bennod hon yn cymryd olwg ar 3 busnes gwahanol wedi'u lleoli yn Seland Newydd, gan redeg 3 system amseroedd godro amrywiol; 10mewn7, Unwaith y dydd ac 16 Awr.

Gan fod yn system ac ymarfer sy'n canolbwyntio ar hyblygrwydd, rydym yn clywed yn uniongyrchol yr heriau, y rhesymu a'r ffactorau cyfrannol a arweiniodd at eu trawsnewidiadau busnes, ynghyd â dadorchuddio'r buddion y maent wedi'u gwireddu a'u hennill gan gynnwys cydbwysedd rhwng eu  ffordd o fyw a chynhyrchiant.

A allai hyn eich ysbrydoli i drawsnewid eich system ffermio trwy dreialu arferion newydd? Os felly, gallai cefnogaeth ac arweiniad fod ar gael trwy Cyswllt Ffermio.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhithdaith Ryngwladol - Swydd Efrog - 25/11/2021
Ar gyfer y bennod Rhithdaith Ryngwladol hon, mae Cyswllt Ffermio
Cyswllt ffermio yn eich helpu chi i gyflawni net-sero - 15/11/2021
Gyda'r uwchgynhadledd #COP26 drosodd, rhaid i’r Byd ddechrau
Y sector laeth yn arwain y ffordd - 12/11/2021
Bydd ein hymateb i gyrraedd y darged o sero-net erbyn 2050 yn