Ar gyfer y bennod Rhithdaith Ryngwladol hon, mae Cyswllt Ffermio wedi partneru gyda'r Rhwydwaith Ffermio er Lles Natur y DU i ddarganfod sut mae Natur yn Golygu Busnes.

Mae yna pwysau cynyddol ar y sector amaethyddol yng Nghymru, y DU ac ar draws y byd i wella ei berfformiad amgylcheddol. Mae'r targed byd-eang o gyflawni allyriadau sero-net bellach yn golygu y dylai ffermwyr a choedwigwyr weithredu mewn ffyrdd nad yw'n effiethio'n negyddol ar yr amgylchedd.

Mae'r bennod hon yn clywed gan dri busnes ffermio yn Swydd Efrog sydd wedi cymryd camau i wella'r berthynas rhwng ffermio a natur i gael effaith gadarnhaol ar eu busnes.

Trwy ddatblygu modelau busnes newydd sy'n trin natur fel rhanddeiliad yn y busnes, maent i gyd bellach yn cyflawni'r Uchafswm Allbwn Cynaliadwy (MSO). Yn syml, dyma’r pwynt lle mae ffermio ar ei fwyaf proffidiol a natur ar ei orau.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Mentor: Phil Handley - Garddwriaeth - 09/08/2022
Am fwy o wybodaeth ar Mentora, cliciwch yma....
Rhithdaith Ryngwladol - Taith Uned Cynhyrchydd Moch y Flwyddyn 2021 - LSB Pigs (fideo llawn) - 02/08/2022
I ddarllenwyr y Farmers Guardian neu Farmers Weekly, bydd Rob
Rhithdaith Ryngwladol - LSB Pigs - 02/08/2022
I ddarllenwyr y Farmers Guardian neu Farmers Weekly, bydd Rob