Welsh Government

Ar gyfer y bennod Rhithdaith Ryngwladol hon, mae Cyswllt Ffermio wedi partneru gyda'r Rhwydwaith Ffermio er Lles Natur y DU i ddarganfod sut mae Natur yn Golygu Busnes.

Mae yna pwysau cynyddol ar y sector amaethyddol yng Nghymru, y DU ac ar draws y byd i wella ei berfformiad amgylcheddol. Mae'r targed byd-eang o gyflawni allyriadau sero-net bellach yn golygu y dylai ffermwyr a choedwigwyr weithredu mewn ffyrdd nad yw'n effiethio'n negyddol ar yr amgylchedd.

Mae'r bennod hon yn clywed gan dri busnes ffermio yn Swydd Efrog sydd wedi cymryd camau i wella'r berthynas rhwng ffermio a natur i gael effaith gadarnhaol ar eu busnes.

Trwy ddatblygu modelau busnes newydd sy'n trin natur fel rhanddeiliad yn y busnes, maent i gyd bellach yn cyflawni'r Uchafswm Allbwn Cynaliadwy (MSO). Yn syml, dyma’r pwynt lle mae ffermio ar ei fwyaf proffidiol a natur ar ei orau.


Related Newyddion a Digwyddiadau

FCTV - Da Byw - 21/12/2021
Yn y rhaglen FCTV hon, byddwn yn canolbwyntio ar berfformiad da
Cyswllt ffermio yn eich helpu chi i gyflawni net-sero - 15/11/2021
Gyda'r uwchgynhadledd #COP26 drosodd, rhaid i’r Byd ddechrau
Y sector laeth yn arwain y ffordd - 12/11/2021
Bydd ein hymateb i gyrraedd y darged o sero-net erbyn 2050 yn