I ddarllenwyr y Farmers Guardian neu Farmers Weekly, bydd Rob McGregor, yn enw cyfarwydd ac yn adnabyddus i lawer yn y diwydiant am ei waith arloesol fel Rheolwr Uned ar gyfer Cynhyrchydd Moch sydd wedi ennill wobrau, LSB Pigs.

Yn y bennod hon mae Rob yn rhoi taith o amgylch y tri maes allweddol yn yr uned awyr agored 1,500-hwch, sydd wedi'i lleoli yn East Anglia gan gynnwys cipolwg manwl ar y broses wasanaethu.

Yn ogystal â dangos y safon uchel o arferion iechyd a lles anifeiliaid sydd ar waith ar draws yr uned sy’n cynnwys arciau plastig newydd, mae Rob yn esbonio’r newid mewn polisi dair blynedd yn ôl i arbrofi gyda system bori newydd er budd nid yn unig y moch, ond hefyd eu Amgylchedd.

I unrhyw un sydd eisiau dysgu mwy am gynhyrchu moch a rhedeg uned fferm lwyddiannus, mae hwn yn fideo y mae'n rhaid ei wylio.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Farms - Wonderful places BUT dangerous play grounds
{"preview_thumbnail":"/farmingconnect/sites/farmingconnect/files
EIP Wales - Uchafbwyntiau - 26/05/2023
Rhwng mis Mai 2017 a mis Mawrth 2023, ariannodd EIP yng Nghymru
Rhithdaith Ryngwladol - Gorchudd Coedwigaeth Parhaus - 17/03/2023
Mae’r Coedwigwr a Fentor Cyswllt Ffermio, Phil Morgan, yn rhannu