Mae Sean Chubb o LLC yn trafod sut y gallwn ddefnyddio gwasanaeth cofnodi Grazing 4 NMR er mwyn:

  • Difa gwartheg gyda chyfrif celloedd somatig uchel parhaus
  • Dethol gwartheg ar gyfer bridio yn seiliedig ar berfformiad
  • Gosod gwartheg yn Llwyn Goronwy yn ôl trefn kilogramau solidau llaeth (MS) fesul kg o bwysau byw - kgMS/ kgLW (a’i buchod trymach neu ysgafnach sydd fwyaf effeithlon)

 

Cyrsiau e-ddysgu cysylltiedig:

Mastitis mewn Gwartheg

Rheoli Slyri

Cyflwyniad


Related Newyddion a Digwyddiadau

GWEMINAR: Rheoli Llygredd Amaethyddol - beth sy'n newid a sut gellir eu gweithredu? - 15/06/2021
Siaradwyr: Keith Owen, ymgynghorydd amgylcheddol a chyfarwyddwr
GWEMINAR: Y defnydd o dechnoleg bolws i wella cyfraddau cyfloi, cyfnod lloea a iechyd y fuches ym Moelogan Fawr - 19/05/2021
Fel arfer mae’n anodd canfod heffrod ifanc yn gofyn tarw, sy’n
GWEMINAR: Cyfleoedd trwy’r Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig (an-amaethyddol) - 17/05/2021
Bydd cyflwyniad gan Katy Watkin o dîm polisi Llywodraeth Cymru