Mae Sean Chubb o LLC yn trafod sut y gallwn ddefnyddio gwasanaeth cofnodi Grazing 4 NMR er mwyn:

  • Difa gwartheg gyda chyfrif celloedd somatig uchel parhaus
  • Dethol gwartheg ar gyfer bridio yn seiliedig ar berfformiad
  • Gosod gwartheg yn Llwyn Goronwy yn ôl trefn kilogramau solidau llaeth (MS) fesul kg o bwysau byw - kgMS/ kgLW (a’i buchod trymach neu ysgafnach sydd fwyaf effeithlon)

 

Cyrsiau e-ddysgu cysylltiedig:

Mastitis mewn Gwartheg

Rheoli Slyri

Cyflwyniad


Related Newyddion a Digwyddiadau

GWEMINAR: Yn Fyw o'r Fferm Arddangos: Hendre Ifan Goch
GWEMINAR: Cadw eich geifr cig yn hapus ac yn iach gyda ffocws ar reoli llyngyr - 17/02/2022
GWEMINAR: Tapio sudd bedw Cymreig a phrosesu ar ôl ei gynaeafu - 1/12/21