Ymunwch â Cyswllt Ffermio a John Crimes, CARA Wales Ltd yn trafod sut mae’r traean uchaf o fusnesau fferm yn perfformio. Mae hyn yn gyfle i gymharu perfformiad eich busnes gyda’r traean uchaf.

  • Beth sydd DDIM yn nodweddion allweddol o fusnesau yn y traean uchaf
  • Agweddau ariannol y busnesau yn y traean uchaf
  • Agweddau technegol busnesau yn y traean uchaf
  • Sut allwch chi wneud gwahaniaeth i berfformiad eich busnes?

 

Cyrsiau e-ddysgu cysylltiedig:

Cynllunio a chyllid


Related Newyddion a Digwyddiadau

GWEMINAR: Yn fyw o’r fferm: Dolygarn - 16/09/2020
Yn fyw o Dolygarn, y Drenewydd, un o’n safleoedd arddangos cig
GWEMINAR: Technoleg GPS ar y tractor - 10/09/2020
Gyda thechnoleg GPS yn cael ei gosod mewn tractorau newydd wrth
GWEMINAR: Porfeydd amlrywogaeth - y tuedd diweddaraf.. neu cyfle go iawn i roi hwb i ansawdd porthiant? - 08/09/2020
Mae Cyswllt Ffermio a Chris Duller, arbenigwr mewn rheoli pridd a