Ymunwch â Cyswllt Ffermio a John Crimes, CARA Wales Ltd yn trafod sut mae’r traean uchaf o fusnesau fferm yn perfformio. Mae hyn yn gyfle i gymharu perfformiad eich busnes gyda’r traean uchaf.

  • Beth sydd DDIM yn nodweddion allweddol o fusnesau yn y traean uchaf
  • Agweddau ariannol y busnesau yn y traean uchaf
  • Agweddau technegol busnesau yn y traean uchaf
  • Sut allwch chi wneud gwahaniaeth i berfformiad eich busnes?

 

Cyrsiau e-ddysgu cysylltiedig:

Cynllunio a chyllid


Related Newyddion a Digwyddiadau

GWEMINAR: Adolygiad Prosiect Porfa Cymru 2022
Prosiect Porfa Cymru - Adolygiad o'r Tymor Pori 2022 {"preview
GWEMINAR am wybodaeth grantiau: Cynllun Troi’n Organig - 12/07/2022
Siaradwr: Richard Evans, Llywodraeth Cymru Mae’r Cynllun Troi’n
GWEMINAR am wybodaeth grantiau: Grantiau Bach – Gorchuddio Iardiau a Buddsoddi mewn Rheoli Maetholion - 05/07/2022
Siaradwr: Richard Evans, Llywodraeth Cymru Mae Grantiau Bach –