1 Gorffennaf 2022

 

Mae ffermio yn Nghymru yn newid. Mae newidiadau ym mholisiau’r llywodraeth, ynghlun a’r effeithiau COVID-19 a’r newid hinsawdd yn golygu y bydd rhaid i lawer o ffermydd addasu eu dulliau ffermio. Gall iechyd cael effaith mawr ar eu gallu i gynllunio a gwneud newidiadau effeithiol. Mae ymchwilwyr o brifysgol bangor yn cynnal ymchwil i ddeall sut y gallai pryderon iechyd meddwl a chorfforol gael ar ffermwyr yn Nghymru effeithio sut mae ffermwyr yn bwriadu ymateb i’r polisiau newydd. Maent yn chwilio am gyfranogwyr o flith ffermwyr (a ffermwydd yng Nghymru ganddynt) i gymryd rhan mewn arlowg ar lein sy’n archwilio i’r materion hyn. 

I ddiolch, gall y cyfranogwyr gymryd rhan mewn raffl am daleb yn Wynnstay (gwerth £750, £500 a £250)

https://bangorhumanscience.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_aWegXKqqHmkbzjo


Related Newyddion a Digwyddiadau

Fferm da byw Gymreig yn cynllunio cyllideb bwyd anifeiliaid nawr er mwyn osgoi diffyg porthiant gaeaf
11 Awst 2022 Mae creu cyllideb bwyd anifeiliaid wedi caniatáu i
Dangoswyd bod techneg o drin y tir cyn lleied â phosib yn cyfnerthu’r cynnwys rhygwellt mewn porfa barhaol
10 Awst 2022 Mae defnyddio dull o drin y tir cyn lleied â phosib
Bydd gweithdy newydd Cyswllt Ffermio yn helpu ffermwyr i reoli ffrwythlondeb mewn diadelloedd defaid
1 Awst 2022 Mae Cyswllt Ffermio wedi ychwanegu modiwl ychwanegol