29 Mai 2024

 

Mae merched sy’n gweithio ym myd amaeth ledled Cymru yn cael eu gwahodd i ymuno â Cyswllt Ffermio ar 4 taith o ddarganfod. Byddan nhw’n cael golwg mewnol ar rai o fusnesau gwledig mwyaf llwyddiannus Cymru, gan glywed yn uniongyrchol gan yr entrepreneuriaid a'r teuluoedd ffermio sydd â'u straeon ysbrydoledig eu hunain i'w hadrodd. 

Bydd y teithiau Merched mewn Amaeth yn cael eu cynnal ddydd Mercher, 19 Mehefin, 8:30am – 6:00pm.

Byddwch yn ymweld â rhai o’r busnesau a ffermydd gwledig mwyaf llwyddiannus, ac yn clywed straeon ysbrydoledig yn uniongyrchol gan yr entrepreneuriaid a’r teuluoedd ffermio sy’n eu rhedeg. 

Bydd teithiau Gogledd Cymru’n cynnwys ymweliad â fferm deuluol ger Pentrefoelas sy'n rhedeg caffi a busnes glampio; fferm draddodiadol sy'n cynnwys ynni adnewyddadwy, twristiaeth a chynhyrchu dofednod, a gwinllan sy'n cynhyrchu gwinoedd llonydd a phefriog arobryn. 

Byddwn hefyd yn ymweld â fferm deuluol a maes carafanau ger Rhuthun sydd ar hyn o bryd yn brysur yn adeiladu caffi newydd a fydd yn agor ym mis Gorffennaf, gobeithio.

Bydd teithiau Canolbarth a Gorllewin Cymru’n cynnwys ymweliad â fferm laeth ger Tregaron sy'n gweithredu arferion cynaliadwy ac yn edrych i ddiogelu'r busnes at y dyfodol gyda thechnegau adfywiol, a phrosiect arallgyfeirio rhyfeddol yng nghanol cefn gwlad Aberhonddu.

Byddwn hefyd yn ymweld â busnes fferm sy’n cynnig ysgubor hardd y gellir ei harchebu ar gyfer priodasau, digwyddiadau, cyfarfodydd ac encilion, ac sydd hefyd yn cynnig llety godidog yn ei fythynnod hunanarlwyo.

Ac i'r rhai ohonoch chi sydd yn hoff o jin, byddwn yn ymweld â busnes cynhyrchu jin yn ogystal. Y tu hwnt i jin, mae ganddyn nhw hefyd amrywiaeth o eiddo twristiaeth megis cabanau eco, ysguboriau wedi'u haddasu, a ffermdai traddodiadol Cymreig ar y fferm.

Bydd y teithiau hyn yn brofiad gwych, gan ganiatáu ichi rwydweithio â merched sy’n arweinwyr ysbrydoledig mewn gwahanol feysydd ym myd amaeth a’r bywyd gwledig.

Cewch hefyd gwrdd â’ch Swyddog Datblygu lleol ar hyd y ffordd, a all roi gwybodaeth am ba gymorth sydd ar gael drwy Cyswllt Ffermio i helpu eich busnesau i ffynnu.

Bydd dwy daith fws yng Ngogledd Cymru, un yn y canolbarth, a'r llall yng Ngorllewin Cymru. Bydd teithlen fanwl ar gael ar wefan Cyswllt Ffermio ar gyfer y pedair taith.

Dim ond nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael, felly cofrestrwch heddiw! I gael rhagor o wybodaeth neu i gofrestru, ewch i wefan Cyswllt Ffermio neu cysylltwch â Chanolfan Wasanaeth Cyswllt Ffermio ar 03456 000 813 neu’r tîm digwyddiadau – fcevents@menterabusnes.co.uk
 


Related Newyddion a Digwyddiadau

Pam y dylai pob fferm yng Nghymru osod nod i gynyddu carbon organig pridd
30 Mai 2024 Bydd lleihau amharu ar y pridd, tyfu cnydau gorchudd
Mentora yn helpu fferm i newid o gynhyrchu da byw i dyfu grawnwin
28 Mai 2024 {"preview_thumbnail":"/farmingconnect/sites
Rhybuddio ffermwyr i beidio â thorri corneli ar ddiogelwch wrth i bwysau gynyddu i gwblhau gwaith
23 Mai 2024 Bydd ffermwyr dan fwy o bwysau nag erioed yn ystod y