09 Ionawr 2024

 

Gall busnesau garddwriaeth yng Nghymru fod yn colli allan ar gymorth gwerthfawr drwy fethu â chofrestru â rhaglen Cyswllt Ffermio.

Hyd at fis Mawrth 2023, roedd y sector yn cael ei gefnogi gan Tyfu Cymru ond daeth y fenter honno i ben a chafodd cymorth ar arddwriaeth fasnachol ei drosglwyddo i raglen newydd Cyswllt Ffermio.

Fodd bynnag, nid yw llawer o fusnesau wedi cofrestru hyd yma ac mae hynny’n golygu eu bod yn colli allan ar lawer o fesurau cymorth y maent yn gymwys i’w cael.

Mae busnesau garddwriaeth, gan gynnwys y rhai ar safleoedd sy’n gorchuddio llai na tri hectar, yn gymwys am y cymorth hwn.

Fe wnaeth Sarah Gould, rheolwr prosiect garddwriaeth Cyswllt Ffermio eu hannog i wneud cais.

“Gan na fydd llawer o fusnesau garddwriaeth wedi cofrestru gyda’r cynllun Taliadau Gwledig Cymru (RPW), dylai cam cyntaf y broses gynnwys cofrestru,’’ dywedodd.

“Unwaith bydd y busnes wedi cael rhif cyfeirnod cwsmer (CRN) gan Taliadau Gwledig Cymru gallant yna gofrestru gyda Cyswllt Ffermio trwy gysylltu â’r Ganolfan Wasanaeth ar 03456 000813.’’

Gall y cymorth sydd ar gael helpu tyfwyr ddatblygu eu busnesau i’r lefel nesaf, gan gynnwys gwybodaeth a gafwyd mewn digwyddiadau a gweminarau, o iechyd planhigion, rheoli plâu integredig a pharatoi ar gyfer patrymau tywydd cyfnewidiol i ddeall sut i weithio’n effeithiol gyda chadwyni cyflenwi.

Mae cymorth pwrpasol hefyd ar gael.

“Gall busnesau cymwys gael hyd at 12 awr o gymorth busnes wedi’i deilwra ac wedi’i ariannu’n llawn i wella perfformiad busnes a thechnegol ar draws pob maes,” eglurodd Sarah.

Gyda chyfleoedd i dyfwyr newydd a phresennol yng Nghymru, mae mwy o ddiddordeb mewn datblygu busnesau garddwriaeth.

Mae nifer o adnoddau a thaflenni ffeithiau ar gael ar wefan Cyswllt Ffermio.

“Mae’r rhain ar gael o dan ‘garddwriaeth’ ar wefan Cyswllt Ffermio -  https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/tir/garddwriaeth-tyfu…;
- neu drwy e-bostio’r tîm garddwriaeth ar horticulture@lantra.co.uk,’’ meddai Sarah.
 


Related Newyddion a Digwyddiadau

Bydd Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig, Huw Irranca-Davies yn clywed sut mae cynllun 'Dechrau Ffermio' Cyswllt Ffermio yn diogelu ffyniant ffermydd teuluol yng Nghymru ar gyfer y dyfodol yn Sioe Frenhinol Cymru eleni.
18 Gorffennaf 2024 “Mae paru tirfeddianwyr sydd am neu angen camu
Cyswllt Ffermio yn cyhoeddi Dosbarth Academi Amaeth 2024
15 Gorffennaf 2024 Mae enwau'r rhai a ddewiswyd i gymryd rhan yn
‘Cyllid Arbrofi’ Cyswllt Ffermio yn ceisio dod o hyd i reolaeth fiolegol effeithiol yn erbyn gelyn tyfwyr mefus
11 Gorffennaf 2024 Mae tyfwr ffrwythau meddal o Gymru a gollodd