Genauhafod, Dolfor, Y Drenewydd, Powys

Prosiect Safle Ffocws: Archwilio manteision robot i osod wyau ar baledi, gan ganolbwyntio ar iechyd a diogelwch y cynhyrchwr wyau

Nodau'r prosiect:

  • Gwerthuso effeithlonrwydd system robotig ar gyfer pecynnu wyau
  • Cymharu’r system robotig gyda dulliau casglu â llaw o safbwynt ymarferol ac ariannol
  • Adolygu’r sefyllfa iechyd a diogelwch gydag a heb ddefnyddio’r system robotig
  • Bydd dadansoddiad cost-mantais yn cael ei gwblhau er mwyn canfod mantais ariannol naill system

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Erw Fawr
Ceredig a Sara Evans Erw Fawr, Caergybi, Ynys Môn Meysydd
Graig Olway
Russell Morgan Llangyfiw, Brynbuga Meysydd allweddol yr hoffech
Fferm Rhiwaedog
Emyr, Aled a Dylan Jones Fferm Rhiwaedog, Y Bala, Gwynedd Meysydd