Welsh Government

Geraint Thomas

Tyreglwys, Gypsy Lane, Llangennech

 

Prif Amcanion

  • Gwella cryfder y busnes trwy leihau costau cynhyrchu.
  • Defnyddio technoleg arloesol i wella perfformiad y fuches a’r fferm.
  • Datblygu gwell dealltwriaeth o’r ffactorau sy’n gyrru proffidioldeb ar fferm.
  • Edrych ar arfer dda trwy rannu gwybodaeth, syniadau a meincnodi.

Ffeithiau Fferm Tyreglwys

Prosiect Safle Arddangos

 

“Rwy’n edrych ymlaen at fod yn Safle Arddangos Cyswllt Ffermio. Rwy’n gobeithio canolbwyntio ar ambell ran benodol o’r busnes i leihau ein costau cynhyrchu gyda’r nod o barhau’n gadarn wrth wynebu prisiau llaeth isel ac i fod yn broffidiol at y dyfodol."
 
– Geraint Thomas


Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Llysun
Llysun, Llanerfyl, Y Trallwng Prif Amcanion Datblygu
Fedw Arian Uchaf
Fedw Arian Uchaf, Rhyd Uchaf, Y Bala, Gwynedd Prosiect Safle
Newton Farm
Richard a Helen Roderick Newton Farm, Scethrog, Aberhonddu Prif