Geraint Thomas

Tyreglwys, Gypsy Lane, Llangennech

 

Prif Amcanion

  • Gwella cryfder y busnes trwy leihau costau cynhyrchu.
  • Defnyddio technoleg arloesol i wella perfformiad y fuches a’r fferm.
  • Datblygu gwell dealltwriaeth o’r ffactorau sy’n gyrru proffidioldeb ar fferm.
  • Edrych ar arfer dda trwy rannu gwybodaeth, syniadau a meincnodi.

Ffeithiau Fferm Tyreglwys

Prosiect Safle Arddangos

 

“Rwy’n edrych ymlaen at fod yn Safle Arddangos Cyswllt Ffermio. Rwy’n gobeithio canolbwyntio ar ambell ran benodol o’r busnes i leihau ein costau cynhyrchu gyda’r nod o barhau’n gadarn wrth wynebu prisiau llaeth isel ac i fod yn broffidiol at y dyfodol."
 
– Geraint Thomas


Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Fferm Pentre
Hugh Jones Fferm Pentre, Pentrecelyn, Rhuthun, Sir Ddinbych
Glanmynys
Carine Kidd a Peredur Owen Glanmynys, LlanymddyfrI Meysydd
Aberbranddu
Irwel Jones Aberbranddu, Cwrt y Cadno, Pumsaint, Llanwrda Prif